Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Internet programiranje


21
ОКТ
2021

Kod predmeta Google classroom

Predavanja: https://classroom.google.com/c/MjUzMzA0MDg0NTg3?cjc=3nlswck 

Vežbe: https://classroom.google.com/c/MjUzMzA0MDg0NzQx?cjc=kdnjqip 

29
ЈУН
2021

Usmeni deo ispita JUL

Usmeni deo ispita održaće se u sredu 07.07.2021. U 08h.

26
МАЈ
2021

Kolokvijum 2021

Kolokvijum će se održati 31.05.2021. u kabinetu 24 u terminu vežbi (16:15).
Kolokvijum se može se raditi samo u ovom terminu, u terminu ispita nije moguće ostvariti bodove sa kolokvijuma.

Kolege koje nisu u mogućnosti da kolokvijum rade u navedenom terminu (zbog posla, prevoza itd...) mogu raditi i u terminu ispita uz obaveznu prethodnu najavu mejlom predmetnom asistentu.

predmetni asistent

23
СЕП
2020

Rezultati ispta 22.09.2020

19/17Keča Mladen6
4/19Marić Aleksandar7
9/19Šašić Vladimir7
28/19Krasić Nemanja7
26
МАЈ
2020

Kolokvijum 2020

Termin održavanja kolokvijuma je  - utorak 02.06.2020. od 08:00h