Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Inženjerstvo i inovacije


09
АПР
2022

APRIL 2022.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Борисављевић Милица ОИ 12/20

8 (71 бод.)

 

2.

Јанков Јована ИМ 30/20

6 (60 бод.)

 

3.

Кокановић Тијана ИМ 32/20

8 (71 бод.)

 

4.

Лукачев Ивана ОИ 7/20

9 (90 бод.)

 

5.

Милица Мајсторовић ОИ 4/20

5

Положио писмени

6.

Наташа Лукин ОИ 23/19

7 (61 бод.)

 

7.

Радојчић Миљана ИМ 33/20

7 (61 бод.)

 

8.

Самоловац Јован ИМ 19/20

7 (70 бод.)

 

9.

Стојков Софија ИМ 12/20

6 (60 бод.)

 

10.

Урошевић Марина ИМ 25/20

7 (70 бод.)

 

                                                                                            PREDMETNI NASTAVNIK, s.r.

09
ФЕБ
2022

JANUAR 2022.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна оцена

Напомена/Број бодова

1.

Богојевић Ивана ОИ 9/20

7

(61 бод.)

2.

Борисављевић Милица ОИ 12/20

6

(60 бод.)

3.

Брканлић Елена ИМ 10/20

7

(65 бод.)

4.

Васић Милица ОИ 5/20

7

(65 бод.)

5.

Велисављев Николина ОИ 3/20

7

(65 бод.)

6.

Весин Милица ИМ 40/20

7

(70 бод.)

7.

Вукадиновић Андријана ОИ 13/20

10

(95 бод.)

8.

Гачић Зорана ИМ 43/20

6

(55 бод.)

9.

Гора Вујичић Себастијана ИМ 1/20

8

(71 бод.)

10.

Гуслов Немања ИМ 29/20

6

(60 бод.)

11.

Ђери Денис ИМ 41/20

6

(51 бод.)

12.

Иваниш Милица ИМ 20/20

10

(100 бод.)

13.

Јанковић Бојана ИМ 40/17

6

(60 бод.)

14.

Коларов Милица ОИ 11/20

10

(100 бод.)

15.

Кордић Александра ИМ 11/20

8

(75 бод.)

16.

Мађарев Маша ИМ 24/20

7

(61 бод.)

17.

Мијатов Милица ИМ 7/20

9

(90 бод.)

18.

Николић Драгана ИМ 3/20

6

(55 бод.)

19.

Падров Милана ИМ 6/20

7

(70 бод.)

20.

Пејкић Анђела ИМ 13/20

8

(71 бод.)

21.

Ротаров Лидија ИМ 2/20

7

(65 бод.)

22.

Рудић Катарина ОИ 8/20

6

(55 бод.)

23.

Руњевац Јован ИМ 47/20

8

(80 бод.)

24.

Савић Милица ИМ 28/20

7

(65 бод.)

25.

Салихи Дијаманта ОИ 2/20

10

(95 бод.)

26.

Самоловац Јован ИМ 19/20

5

Положио писмени

27.

Селими Селма ИМ 4/20

6

(55 бод.)

28.

Станков Марко 42/20

6

(55 бод.)

29.

Трајковић Марко ИМ 21/20

6

(55 бод.)

30.

Урошевић Марина ИМ 25/20

5

Положио писмени

УПИС ОЦЕНА: среда 09.02. до 13:00 и петак 11.02. до 12:00.

                                                                                             ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК, с.р.

02
АПР
2021

АПРИЛ 2021.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Буљовчић Миљана ОИ 11/19

6

(60 бод.)

2.

Грандић Маша ОИ 28/19

5

 

3.

Дамић Кристина ОИ 16/19

7

(61 бод.)

4.

Исаиловић Јована ОИ 26/19

7

(61 бод.)

5.

Јовески Бојан ИМ 50/20

9

(90 бод.)

6.

Михајловић Теодора ОИ 24/19

7

(65 бод.)

7.

Радић Исидора ОИ 18/19

7

(70 бод.)

8.

Рокнић Анамарија ОИ 1/19

5

 

9.

Танасковић Анђела ОИ 5/19

5

 

10.

Чизмић Катарина ОИ 13/19

6

(60 бод.)

                                                                               Предметни наствник, с.р.

06
ФЕБ
2021

JANUAR 2021.

 

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Буљовчић Миљана ОИ 11/19

5

Положио писмени

2.

Гојић Ана ОИ 2/19

6

(55 бод.)

3.

Голић Јелена ИМ 26/19

7

(70 бод.)

4.

Грандић Маша ОИ 28/19

5

Положио писмени

5.

Дамић Кристина ОИ 16/19

5

Положио писмени

6.

Дикић Мирела ОИ 17/19

7

(65 бод.)

7.

Ђокић Никола ИМ 22/19

8

(75 бод.)

8.

Јованов Милица ИМ 8/19

7

(65 бод.)

9.

Јовески Бојан ИМ 50/20

5

Положио писмени

10.

Каматовић Сара ОИ 9/19

6

(60 бод.)

11.

Ковачевић Катарина ОИ 8/19

6

(55 бод.)

12.

Љубисављевић Данијела ИМ 1/19

9

(81 бод.)

13.

Малић Магадалена ОИ 10/19

8

(75 бод.)

14.

Милинков Теа МИМ 17/20

5

Положио писмени

15.

Милић Марина ИМ 23/19

7

(70 бод.)

16.

Миловић Новак ИМ 3/13

6

(55 бод.)

17.

Михајловић Теодора ОИ 24/19

5

Положио писмени

18.

Надаждин Миљана ИМ 6/19

9

(81 бод.)

19.

Пејић Огњен MIM 2/20

8

(80 бод.)

20.

Пешти Моника ИМ 15/19

7

(70 бод.)

21.

Радић Исидора ОИ 18/19

6

(51 бод.)

22.

Ротариу Исидора ОИ 12/19

6

(51 бод.)

23.

Спасојевић Николија ОИ 3/19

9

(90 бод.)

24.

Станишић Лидија ИМ 5/19

7

(70 бод.)

25.

Станковић Јелена ИМ 20/19

7

(70 бод.)

26.

Танасковић Анђела ОИ 5/19

6

(55 бод.)

27.

Томић Бојана ИМ 7/19

6

(60 бод.)

28.

Цветковић Марија ОИ 14/19

8

(71 бод.)

29.

Чизмић Катарина ОИ 13/19

5

Положио писмени

30.

Чобанов Драгана ИМ 4/19

6

(55 бод.)

31.

Шупица Јована ОИ 19/19

10

(95 бод.)

                                                                                                             Професор с.р.

 

16
ЈУН
2020

JUN 2020.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Левнајић Катарина ОИ 1/16

9

(81 бод.)

2.

Микић Теодора ИМ 17/17

7

(65 бод.)

3.

Попов Филип ИМ 17/05

5

Положио писмени

4.

Синџиревић Анђела ОИ 14/18

8

(75 бод.)

5.

Стевановић Валентина ОИ 7/18

7

(65 бод.)

6.

Стојановић Ивана ИМ 18/17

8

(71 бод.)

                                                                                    Предметни наставник, с.р.

29
МАЈ
2020

АПРИЛ 2020.

1.

Бем Давид ИМ 14/18

8

(71 бод.)

2.

Микић Теодора ИМ 17/17

5

Положио писмени

3.

Попов Филип ИМ 17/15

5

Положио писмени

4.

Чукић Лука ИМ 17/18

5

Положио писмени

                                                                      Предметни наставник, с.р.

07
ФЕБ
2020

ЈАНУАР 2020.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Барбуловић Лазар ИМ 13/18

7

(75 бод.)

2.

Бем Давид ИМ 14/18

5

Положио писмени

3.

Берић Кристина ОИ 2/18

8

(71 бод.)

4.

Бешевић Јелена ОИ 15/18

7

(61 бод.)

5.

Глушац Александра ИМ 32/12

6

(55 бод.)

6.

Глушац Анђела ИМ 1/18

8

(71 бод.)

7.

Голошин Светлана ИМ 5/18

8

(71 бод.)

8.

Димитријевић Нешка ОИ 8/18

7

(61 бод.)

9.

Ђуричин Бранислав ИМ 19/15

6

51 бод.

10.

Живанов Милица ИМ 9/18

8

(80 бод.)

11.

Живановић Јелена ИМ 27/18

9

(85 бод.)

12.

Јованов Петар ИМ 4/18

8

(71 бод.)

13.

Копања Нина ОИ 20/18

7

(65 бод.)

14.

Косо Немања ИМ 11/18

7

(70 бод.)

15.

Крењицки Јелена ИМ 2/18

8

(80 бод.)

16.

Круљ Ивана ОИ 9/18

8

(75 бод.)

17.

Куцоровски Рената ИМ 12/18

7

(65 бод.)

18.

Левнајић Катарина ОИ 21/16

8

(75 бод.)

19.

Матић Ана ОИ 4/18

7

(70 бод.)

20.

Остојић Јована ОИ 10/18

7

(65 бод.)

21.

Павићевић Лука ИМ 29/18

9

(85 бод.)

22.

Павловић Марина ОИ 1/18

6

(55 бод.)

23.

Пантелић Филип ИМ 26/18

8

(75 бод.)

24.

Радовић Милица ОИ 22/18

10

(95 бод.)

25.

Синџиревић Анђела ОИ 14/18

5

Положио писмени

26.

Стаменић Никола 81 61/09

5

 

27.

Стевановић Валентина ОИ 7/18

5

Положио писмени

28.

Томићевић Тамара ОИ 16/18

8

(71 бод.)

29.

Топаловић Милош ИМ 16/18

7

(70 бод.)

30.

Турински Наташа ОИ 3/18

9

(90 бод.)

31.

Цвејин Слађана ИМ 7 /18

8

(71 бод.)

                                                          Предметни наставник, с.р.

17
СЕП
2019

ОКТОБАР 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Вучетић Немања, ИМ 57/17

6

60 бод.

2.

Кусмук Данило ИМ 51/15

6

55 бод.

3.

Лукетић Милош, ИМ 20/16

5

Положио писмени

4.

Нишкановић Стеван ИМ 54/13

7

61 бод.

5.

Обрадовић Анђела ОИ 11/17

8

71 бод.

6.

Павић Милица, ОИ 34/15

5

Положио писмени

7.

Радованац Маја, ИМ 43/17

7

65 бод.

8.

Радовић Миљана ОИ 22/15

6

51 бод.

9.

Рајлић Јована, ИМ 59/17

6

51 бод.

10.

Раша Ромина, ИМ 51/17

6

55 бод.

11.

Секулић Тања, ИМ 52/17

6

60 бод.

12.

Тошић Дејана, ИМ 50/11

7

61 бод.

13.

Ћетковић Александра, ИМ 44/13

7

61 бод.

14.

Филеп Андреј, ИМ 65/11

6

51 бод.

                                                                                          Предметни наставник, с.р.

04
СЕП
2019

СЕПТЕМБАР 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Билић Иванка, ИМ 58/17

7

61 бод.

2.

Влајков Јелена, ИМ 41/17

6

51 бод.

3.

Јовић Сања, ОИ 25/18

6

60 бод.

4.

Каралић Јована, ОИ 11/15

6

60 бод.

5.

Миленковић Драгана, ОИ 12/15

7

61 бод.

6.

Миливојевић Валентина, ОИ 1/16

5

 

7.

Радованац Драгана, ИМ 44/17

5

 

8.

Радованац Маја, ИМ 43/17

5

Положио писмени

9.

Радовић Татјана, ОИ 13/15

6

51 бод.

10.

Ромац Јован ИМ 18/15

8

71 бод.

11.

Томашевић Кристина, ОИ 10/15

6

51 бод.

12.

Тошић Дејана, ИМ 50/11

5

Положио писмени

13.

Ћетковић Александра, ИМ 44/13

5

Положио писмени

14.

Филеп Андреј, ИМ 65/11

5

Положио писмени

                                                                Предметни наставник, с.р.

02
ЈУЛ
2019

ЈУЛ 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Алтмајер Адријана ИМ 56/17

6

55 бод. ЈАН. 2019.

2.

Арсић Милица ОИ 15/17

7

65 бод.

3.

Вјерг Катарина ИМ 49/14

6

55 бод.

4.

Вучетић Немања, ИМ 57/17

5

Положио задатке

5.

Гавриловић Бојан ОТ 5/13

7

61 бод.

6.

Јарузалски Кристина, ИМ 5/17

6

60 бод.

7.

Јевтић Борис 26/10-08

7

61 бод.

8.

Каралић Јована, ОИ 11/15

5

 

9.

Кузмановић Бранислав ИМ 60/16

6

51 бод.

10.

Миленковић Драгана, ОИ 12/15

5

 

11.

Радовић Татјана, ОИ 13/15

5

 

12.

Рајлић Јована, ИМ 59/17

5

 

13.

Ромац Јован, ИМ 18/15

5

 

14.

Чавић Светозар ИМ 64/16

7

61 бод.

                                                                                                Предметни наставник, с.р.

18
ЈУН
2019

ЈУН 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Адамов Јелена, ОИ 7/17

7

65 бод.

2.

Арсић Милица ОИ 15/17

5

(задаци јан. 2019.)

3.

Балинт Елизабета, ИМ 47/17

7

70 бод.

4.

Билић Иванка, ИМ 58/17

5

 

5.

Гавриловић Бојан ОТ 5/13

5

(задаци окто.2 ‘19.)

6.

Грубић Борислав ИМ 70/14

6

55 бод.

7.

Јевтић Борис 26/10-08

5

(задаци апр. 2019.)

8.

Контер Атила ИИ 21/12

6

51 бод.

9.

Лазаревић Стефан, ИМ 4/17

6

60 бод.

10.

Мићић Јелена, ИМ 10/17

6

 60 бод.

11.

Мошорински Јована ИМ 38/13

6

51 бод.

12.

Обођан Емилија ОИ 1/17

6

 60 бод.

13.

Перишић Славица ОИ 8/17

8

71 бод.

14.

Ранц Дарко 412/05-08

6

60 бод.

15.

Томашевић Кристина, ОИ 10/15

5

Положио задатке

                                                                                Предметни наставник, с.р.

06
АПР
2019

АПРИЛ 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Дуловић Маша, ОИ 9/17

7

65 бод.

2.

Захариева Катерина, ИМ 47/15

5

Положио задатке

3.

Јарузалски Кристина, ИМ 5/17

5

Положио задатке

4.

Јаћимовић Милица ОИ 13/17

7

65 бод.

5.

Јевтић Борис 26/10-08

5

Положио задатке

6.

Јовић Мирјана, ИМ 46/17

6

55 бод.

7.

Јовић Сања, ОИ 25/18

5

Положио задатке

8.

Јошић Мирјана ИМ 30/17

6

60 бод.

9.

Контер Атила ИИ 21/12

5

(задаци јан. 2019.)

10.

Лазаревић Стефан, ИМ 4/17

5

 

11.

Милић Милош 83/10-08

6

55 бод.

12.

Перовић Марко, ИМ 8/13

6

55 бод.

13.

Ристин Јована ИМ 13/17

7

70 бод.

14.

Цветковић Марија, ИМ 38/18

6

60 бод.

15.

Шећеров Андреа, ИМ 23/15

7

61 бод.

                                                                 Предметни наставник, с.р.

30
ЈАН
2019

ЈАНУАР 2019.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна оцена

Напомена/Број бодова

1.

Алтмајер Адријана ИМ 56/17

6

55 бод.

2.

Арсић Милица ОИ 15/17

5

Положио задатке

3.

Беловаи Драган ИМ 39/17

6

55 бод.

4.

Бозоки Валентина ОИ 14/17

9

85 бод.

5.

Буњевац Александар ИМ 21/17

7

70 бод.

6.

Влајков Јелена ИМ 41/17

5

 

7.

Вршка Вилиам ИМ 15/17

7

61 бод.

8.

Вучетић Немања ИМ 37/17

5

 

9.

Голе Невена ИМ 54/17

6

60 бод.

10.

Драгичевић Анастасија ИМ 16/17

7

70 бод.

11.

Ђордан Петар ИМ 39/15

7

61 бод.

12.

Иван Јелена ИМ 3/15

6

51 бод.

13.

Ивановић Јелена ИМ 24/17

7

65 бод.

14.

Илијин Горан ИМ 14/17

7

70 бод.

15.

Јаћимовић Милица ОИ 13/17

7

61 бод.

16.

Јесић Андреј ОИ 12/17

7

70 бод.

17.

Јовић Мирјана ИМ 46/17

5

 

18.

Јошић Мирјана ИМ 30/17

5

Положио задатке

19.

Контер Атила ИИ 21/12

5

Положио задатке

20.

Марковић Александар ИИ 1/11

6

60 бод.

21.

Мартинов Ана ОИ 4/17

7

70 бод.

22.

Мелеги Катарина ИМ 32/17

7

70 бод.

23.

Миладински Никола ИМ 20/17

7

65 бод.

24.

Милић Милош 83/10-08

5

Положио задатке

25.

Милошевић Антонијо ИМ 45/17

6

55 бод.

26.

Мирчић Николина ИМ 25/17

7

65 бод.

27.

Мошорински Јована ИМ 38/13

5

Положио задатке

28.

Новак Нада ИМ 23/17

6

55 бод.

29.

Обођан Емилија ОИ 1/17

5

Положио задатке

30.

Обрадовић Анђела ОИ 11/17

5

Положио задатке

31.

Павловић Срђан ИМ 3/17

6

51 бод.

32.

Пајић Снежана ИМ 36/17

8

71 бод.

33.

Параљов Марио ОИ 6/17

8

80 бод.

34.

Перишић Славица ОИ 8/17

6

55 бод.

35.

Петровић Ана ИМ 33/17

7

70 бод.

36.

Радишић Јован ОИ 3/17

9

85 бод.

37.

Рајлић Јована ИМ 59/17

5

(задаци јан. 2018.)

38.

Ристин Јована ИМ 13/17

5

Положио задатке

39.

Ристић Тамара ИМ 48/17

6

55 бод.

40.

Савић Кристина ОИ 23/17

8

71 бод.

41.

Станков Ана ИМ 22/17

6

55 бод.

42.

Стојанов Драган ИМ 6/17

6

51 бод.

43.

Тот Милица ИМ 26/17

8

80 бод.

44.

Шајти Кристина ИМ 1/17

9

90 бод.

45.

Шешум Теодора ОИ 10/17

9

85 бод.

УПИС ОЦЕНА: среда 30.01. и петак 01.02. и од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Колеге које су положиле испит молим да се одазову и дођу на упис оцена у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, а сагласни сте са оценом, лично јавите да сте сагласни, на е-маил: dragan.cockalo@tfzr.rs. У сваком другом случају, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                                        Предметни наставник, с.р.

19
СЕП
2018

ОКТОБАР 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Антуновић Кристина ОИ 19/17

8

81 бод.

2.

Бабић Јелена ОИ 17/15

7

65 бод.

3.

Варадинац Ана ИМ 5/15

7

65 бод.

4.

Гавриловић Бојан ОТ 5/13

5

 

5.

Глуваков Јелена ИМ 3/14

7

70 бод.

6.

Грујић Јелена ИМ 43/14

7

65 бод.

7.

Еремић Вукашин 21/10-08

5

Положио писмени

8.

Зечевић Александра ИМ 10/16

6

60 бод.

9.

Иван Јелена ИМ 3/15

5

Положио писмени

10.

Јанковић Милорад ОТ 30/13

9

90 бод.

11.

Јовановић Невена ИМ 5/16

8

75 бод.

12.

Лукић Миленко ОТ 13/13

7

70 бод.

13.

Миливојевић Валентина ОИ 1/16

5

Положио писмени

14.

Мозор Адриана ИМ 83/14

5

 

15.

Мошорински Јована ИМ 38/13

5

 

16.

Рајлић Јована ИМ 55/17

5

(задаци јан. 2018.)

17.

Рожа Ервин ИМ 33/14

8

71 бод.

18.

Филеп Андреј ИМ 65/11

5

(задаци јун 2018.)

19.

Шећеров Јован ИМ 23/13

5

 

20.

Штрбац Милана ИМ 11/16

6

51 бод.

                                                                                  Професор с.р. 

УПИС ОЦЕНА: закључно са петком 21.09. до 12:00.

04
СЕП
2018

СЕПТЕМБАР 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Антуновић Кристина ОИ 19/17

5

Положио писмени

2.

Ваштаг Жолт МИМ 21/17

6

51 бод.

3.

Гавриловић Бојан ОТ 5/13

5

 

4.

Јанковић Милорад ОТ 30/13

5

(задаци апр. 2018.)

5.

Левнајић Ивана ИМ 64/17

7

65 бод.

6.

Миливојевић Валентина ОИ 1/16

5

 

7.

Мошорински Јована ИМ 38/13

5

 

8.

Петканић Веселинка ОИ 15/16

5

(задаци јан. 2018.)

9.

Рајлић Јована ИМ 59/17

5

(задаци јан. 2018.)

10.

Филеп Андреј ИМ 65/11

5

(задаци јун 2018.)

11.

Шећеров Јован ИМ 23/13

5

 

12.

Штрбац Милана ИМ 11/16

5

(задаци јан. 2018.)

                                                               Предметни наставник, с.р.

04
ЈУЛ
2018

ЈУЛ 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Ђукић Александра ОТ 27/13

7

61 бод.

2.

Лукић Лепосава ОИ 14/16

7

70 бод.

3.

Петрак Андреа ИМ 45/16

6

55 бод.

4.

Стојановић Жељана ИМ 27/16

6

55 бод.

5.

Суботички Ана Марија ИМ 53/15

6

60 бод.

                                                                            Предметни наставник, с.р.

12
ЈУН
2018

ЈУН 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Бабић Јелена ОИ 17/15

5

(задаци јун 2017.)

2.

Ђукић Александра ОТ 27/13

5

Положио писмени

3.

Ђукић Ана ОИ 5/16

7

65 бод.

4.

Зрнић Марија МИМ 19/16

7

65 бод.

5.

Јовићевић Јелена ОИ 12/16

7

61 бод.

6.

Лукић Лепосава ОИ 14/16

5

 

7.

Миливојевић Валентина ОИ 1/16

5

 

8.

Мошорински Јована ИМ 38/13

5

 

9.

Стојановић Жељана ИМ 27/16

5

(задаци јан. 2018.)

10.

Филеп Андреј ИМ 65/11

5

Положио писмени

11.

Шећеров Јован ИМ 23/13

5

 

УПИС ОЦЕНА: среда 13.06. до 11:00.

                                                                         Предметни наставник, с.р.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

14
АПР
2018

АПРИЛ 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Ваштаг Жолт МИМ 21/17

5

Положио задатке

2.

Вујовић Ана ОИ 17/16

8

75 бод.

3.

Вујовић Милана ОИ 13/16

7

65 бод.

4.

Вулић Наташа ОИ 10/16

8

80 бод.

5.

Голић Ана ИМ 48/16

6

51 бод.

6.

Дрндаревић Теодора ИМ 47/13

6

51 бод.

7.

Ђурић Зорана ОИ 6/16

9

81 бод.

8.

Зечевић Александра ИМ 10/16

5

Положио задатке

9.

Зрнић Марија МИМ 19/16

5

 

10.

Јанковић Милорад ОТ 30/13

5

Положио задатке

11.

Јовићевић Јелена ОИ 12/16

5

(задаци јан. 2018.)

12.

Маринковић Горан ИМ 110/12

6

60 бод.

13.

Матић Далиборка МИМ 13/17

6

55 бод.

14.

Матић Драгина ОТ 37/12

7

61 бод.

15.

Мијатовић Јован ИМ 12/15

6

55 бод.

16.

Милићевић Маријана ОТ 36/12

8

75 бод.

17.

Пенезић Сара ОИ 11/16

9

81 бод.

18.

Пертл Јелена ОИ 7/16

5

 

19.

Пецикоза Бојана ИМ 9/16

7

61 бод.

20.

Радовић Мирјана ОИ 19/16

9

90 бод.

21.

Радовић Татјана ОИ 13/15

5

(задаци окто. 2017.)

22.

Рибић Гојко ИМ 25/16

6

60 бод.

23.

Станић Анка ОИ 18/16

9

90 бод.

24.

Суботички Ана Марија ИМ 53/15

5

Положио задатке

25.

Топаловић Наташа ОИ 4/16

8

75 бод.

26.

Хилченко Вања ОИ 9/16

8

71 бод.


УПИС ОЦЕНА: среда 04.02. до 13:00 и среда 11.04. од 9:00 до 12:00.

                                                                            Предметни наставник, с.р.

02
ФЕБ
2018

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 2018.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Агоштон Ивана ИМ 26/16

8

80 бод.

2.

Видовић Зоран ИМ 30/16

8

80 бод.

3.

Вујић Милош ОИ 2/16

7

70 бод.

4.

Вујовић Милана ОИ 13/16

5

Положио задатке

5.

Вукајловић Јелена ИМ 40/16

8

80 бод.

6.

Вулић Наташа ОИ 10/16

5

Положио задатке

7.

Глуваков Верица ИМ 42/16

9

81 бод.

8.

Голић Ана ИМ 48/16

5

Положио задатке

9.

Дејановић Борислав 39/10-03

7

65 бод.

10.

Ђукић Александра ОТ 27/13

5

 

11.

Ђукић Ана ОИ 5/16

5

Положио задатке

12.

Ђурић Зорана ОИ 6/16

6

60 бод.

13.

Јанков Јелена ИМ 3/16

7

70 бод.

14.

Јовановић Невена ИМ 5/16

5

Положио задатке

15.

Јовићевић Јелена ОИ 12/16

5

Положио задатке

16.

Крстинић Никола ИМ 35/11

6

60 бод.

17.

Кулунџић Мартина ОИ 16/16

10

91 бод.

18.

Левнајић Ивана ИМ 62/17

5

Положио задатке

19.

Левнајић Катарина ОИ 1/16

5

 

20.

Лукић Лепосава ОИ 14/16

5

 

21.

Лукић Сања ИМ 4/16

8

80 бод.

22.

Маљугић Биљана ИМ 63/17

10

100 бод.

23.

Маљугић Ивана ОТ 15/13

7

65 бод.

24.

Мишкив Слађана ОИ 3/16

9

90 бод.

25.

Нешковић Сара ИМ 29/16

8

80 бод.

26.

Павловић Марица ОТ 6/13

5

Положио задатке

27.

Панић Слађана ИМ 2/16

8

80 бод.

28.

Петканић Веселинка ОИ 15/16

5

Положио задатке

29.

Петрак Андреа ИМ 45/16

5

Положио задатке

30.

Петровић Стефана ИМ 13/16

7

61 бод.

31.

Пецикоза Бојана ИМ 9/16

5

Положио задатке

32.

Пругинић Барбара ИМ 19/16

10

100 бод.

33.

Радовић Мирјана ОИ 19/16

9

90 бод.

34.

Радовић Татјана ОИ 13/15

5

Задаци?

35.

Рајлић Јована ИМ 59/17

5

Положио задатке

36.

Рибић Гојко ИМ 25/16

6

55 бод.

37.

Родић Владимир ОИ 22/16

7

70 бод.

38.

Роксандић Небојша ИМ 44/16

6

55 бод.

39.

Савковић Сузана ИМ 46/16

9

81 бод.

40.

Славић Јелена ИМ 17/16

10

91 бод.

41.

Станић Анка ОИ 18/16

7

65 бод.

42.

Стојановић Жељана ИМ 27/16

5

Положио задатке

43.

Топаловић Наташа ОИ 4/16

5

Положио задатке

44.

Угринов Стефан ИМ 24/16

9

90 бод.

45.

Урошев Вања ИМ 8/16

9

85 бод.

46.

Фехер Валентина ОИ 37/15

6

55 бод.

47.

Хилченко Вања ОИ 9/16

6

55 бод.

48.

Цвијетић Анђелка ОИ 23/16

7

65 бод.

49.

Чубрановић Христина ИМ 12/16

9

90 бод.

50.

Штрбац Милана ИМ 11/16

5

Положио задатке

УПИС ОЦЕНА: уторак 06.02. и среда 07.02. од 9:00 до 12:00.

                                                                               ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК, с.р.

20
СЕП
2017

ОКТОБАР 2017.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Бабић Јелена ОИ 17/15

5

 

2.

Банић Мира ОИ 27/15

5

 

3.

Богдановић Тања ОИ 4/15

5

 

4.

Врањевац Наташа ОТ 19/13

7

74 бод.

5.

Гаврилов Милош ИМ 29/15

7

65 бод.

6.

Драгојевић Јована ОИ 24/15

7

74 бод.

7.

Ђорђевић Биљана ОТ 20/13

8

75 бод.

8.

Ђукић Александра ОТ 27/13

5

 

9.

Живановић Бранка ОТ 11/13

6

64 бод.

10.

Иван Јелена ИМ 3/15

5

 

11.

Каралић Јована ОИ 11/15

5

 

12.

Малбашки Кристиjaна ОТ 28/12

6

55 бод.

13.

Марјановић Јована ОТ 20/11

6

55 бод.

14.

Матић Драгина ОТ 37/12

5

Положио писмени

15.

Миленовић Драгана ОИ 12/15

5

 

16.

Милинковић Миљана ИМ 21/15

6

60 бод.

17.

Миљевић Тања ИМ 49/15

6

60 бод.

18.

Паунић Предраг ИМ 58/16

6

60 бод.

19.

Поноћко Ана ИМ 1/15

7

65 бод.

20.

Пушић Далибор ИМ 28/11

7

65 бод.

21.

Радовић Татјана ОИ 13/15

5

Положио писмени

22.

Савић Александра ОИ 12/14

7

65 бод.

23.

Скоко Валентина ИМ 10/15

6

64 бод.

24.

Смиљић Ведрана ОИ 17/14

8

84 бод.

25.

Станић Иван ИМ2/13

7

65 бод.

26.

Стојановић Александра ИМ 48/15

7

65 бод.

27.

Телеки Чаба ИМ 27/12

7

74 бод.

28.

Тодоровић Тијана ОИ 31/15

5

 

29.

Томашевић Кристина ОИ 10/15

5

 

30.

Шмигић Бојан ИМ 126/12

6

55 бод.

                                                                                         Професор с.р.

УПИС ОЦЕНА: среда 20.09. до 13:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (na dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

18
АПР
2017

АПРИЛ 2017.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна оцена

Напомена/Број бодова

1.

Бабић Јелена ОИ 17/15

5

 

2.

Бакоч Бојан 84/10-08

5

 

3.

Боромиса Мирјана ИМ 6/15

8

84 бод.

4.

Бубало Зорица ОТ 37/11

5

 

5.

Вјерг Катарина ИМ 49/14

5

 

6.

Гаврилов Милош ИМ 29/15

5

Задаци?

7.

Грујић Јелена ИМ 43/14

5

 

8.

Гуцић Антун ИМ 68/14

6

60 бод.

9.

Дамјанов Јована ИМ 42/15

5

Положио задатке

10.

Ђордан Петар ИМ 39/15

5

 

11.

Капуши Слађана ОИ 26/14

5

 

12.

Каралић Јована ОИ 11/15

5

 

13.

Кикић Кристина Радмила ОИ 25/15

8

80 бод.

14.

Косановић Милица ОИ 28/15

6

60 бод.

15.

Костић Тамара ОТ 18/13

5

 

16.

Кукин Страхиња ИМ 50/16

5

Положио задатке

17.

Мајкић Милица ИМ 40/15

6

55 бод.

18.

Мандић Милош ИИ 24/12

5

 

19.

Мареш Иван ИМ 17/10-08

6

60 бод.

20.

Маринковић Данијела ОИ 26/15

7

70 бод.

21.

Миленковић Драгана ОИ 12/15

5

 

22.

Милинковић Миљана ИМ 25/15

5

 

23.

Митровић Ружица ИМ 25/15

5

 

24.

Недин Марија 6/09-08

5

 

25.

Николић Јелена ОИ 18/15

8

75 бод.

26.

Петров Владимир 51/10-08

5

 

27.

Петровић Милица ОИ 30/15

5

 

28.

Поноћко Ана ИМ 1/15

5

 

29.

Пушић Далибор ИМ 28/11

5

 

30.

Радовић Татјана ОИ 13/15

5

 

31.

Рац Ивет ОИ 21/15

5

Задаци?

32.

Слијепчевић Зоран ИМ 88/11

6

55 бод.

33.

Словић Ирина 14/09-03

5

Положио задатке

34.

Смиљић Ведрана ОИ 17/14

5

 

35.

Стојков Светлана ИМ 24/15

7

65 бод.

36.

Томашевић Кристина ОИ 10/15

5

 

37.

Цветић Ивана ИМ 6/12

6

64 бод.

УПИС ОЦЕНА: среда 19.04. и петак 21.04. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

03
ФЕБ
2017

ЈАНУАР 2017.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна оцена

Напомена/Број бодова

1.

Алексић Марија ИМ 8/15

8

80 бод.

2.

Белић Вања ИМ 43/15

7

74 бод.

3.

Белић Дејан ИМ 44/15

6

60 бод.

4.

Бранкован Милица ИМ 9/15

6

64 бод.

5.

Варадинац Ана ИМ 5/15

5

 

6.

Вемић Стефан ИМ 13/15

6

60 бод.

7.

Вјерг Катарина ИМ 49/14

5

 

8.

Вранић Јована ОИ 15/15

7

74 бод.

9.

Гарафијат Аничка ИМ 11/15

10

95 бод.

10.

Гуцић Антун ИМ 68/14

5

 

11.

Драгојевић Јована ОИ 24/15

5

 

12.

Ђукић Јелена ОИ 2/15

8

80 бод.

13.

Ђукић Хелена ОИ 7/14

7

74 бод.

14.

Ђуричин Бранислав ИМ 19/15

5

 

15.

Жарков Драгана ИМ 2/15

7

65 бод.

16.

Јелић Ивана ОИ 6/15

7

65 бод.

17.

Капуши Слађана ОИ 26/14

5

Положио задатке

18.

Кикић Кристина Радмила ОИ 25/15

5

Положио задатке

19.

Кљајић Милан ИМ 55/15

7

74 бод.

20.

Ковачевић Јована ИМ 14/15

6

60 бод.

21.

Колар Клементина ИМ 38/15

8

75 бод.

22.

Косановић Милица ОИ 28/15

5

Положио задатке

23.

Костић Маја ОИ 14/15

5

Положио задатке

24.

Латиновић Срђан ИМ 41/15

5

Положио задатке

25.

Лукић Ивана ОИ 7/15

7

65 бод.

26.

Мајкић Милица ИМ 40/15

5

Положио задатке

27.

Маљица Марина ИМ 52/15

5

Положио задатке

28.

Мандић Милош ИИ 24/12

5

 

29.

Милинковић Миљана ИМ 21/15

5

 

30.

Миљевић Тања ИМ 49/15

5

Положио задатке

31.

Митровић Ружица ИМ 25/15

5

Положио задатке

32.

Михајловић Бојана ИМ 46/15

8

75 бод.

33.

Младић Марија ИМ 45/15

6

55 бод.

34.

Нешић Мирко ИМ 59/2016

5

Положио задатке

35.

Николић Јелена ОИ 18/15

7

70 бод.

36.

Петровић Милица ОИ 30/15

5

Положио задатке

37.

Поноћко Ана ИМ 1/15

5

Положио задатке

38.

Радовић Татјана ОИ 13/15

5

 

39.

Рајковић Катарина ИМ 4/15

7

65 бод.

40.

Савић Александра ОИ 12/14

5

Писмени окт. 16

41.

Сиљановски Милош ИМ 54/15

8

84 бод.

42.

Скоко Валентина ИМ 10/15

5

Положио задатке

43.

Словић Ирина 14/09-03

5

 

44.

Смиљић Ведрана ОИ 17/14

5

Положио задатке

45.

Стојановић Александра ИМ 48/15

5

Положио задатке

46.

Стојановић Александра ОИ 29/15

6

60 бод.

47.

Стојановић Милица ОИ 3/15

9

85 бод.

48.

Стојков Светлана ИМ 24/15

5

Положио задатке

49.

Суботички Ана Марија ИМ 53/15

5

 

50.

Цветић Ивана ИМ 6/12

5

Положио задатке

51.

Шокловачки Жељка ИМ 7/15

8

84 бод.

52.

Шћекић Дијана МИМ 15/16

7

70 bod.

                                                                                                                       Предметни наставник с.р.

УПИС ОЦЕНА: петак 03.02. до 13.00, уторак 07.02. и среда 08.02. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (na dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

21
СЕП
2016

ОКТОБАР 2016.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Васиљевић Александар ИМ 38/14

5 (пет)

 

2.

Вукобрат Марко ИИ 23/12

6 (шест)

55 бод.

3.

Грујић Јелена ИМ 43/14

5 (пет)

 

4.

Гуцић Антун ИМ 68/14

5 (пет)

Положио писмени

5.

Димитријевић Јелена ИМ 72/15

9 (девет)

94 бод.

6.

Драгићевић Никола МИМ 23/15

8 (осам)

80 бод.

7.

Живковић Марина ИМ 31/11

8 (осам)

75 бод.

8.

Иванић Милица ИM 22/14

8 (осам)

80 бод.

9.

Ивков Ненад ИМ 57/11

6 (шест)

64 бод.

10.

Илић Рената ИМ 41/14

9 (девет)

90 бод.

11.

Катона Кристина ИМ 1/14

9 (девет)

94 бод.

12.

Миливојевић Никола ИИ 4/12

5 (пет)

Положио писмени

13.

Савић Александра ОИ 12/14

5 (пет)

Положио писмени

14.

Станисавић Ивона ИМ 101/11

7 (седам)

70 бод.

15.

Станковић Владимир ИМ 95/11

5 (пет)

 

16.

Старчевић Стеван ИИ 50/13

10 (десет)

95 бод.

17.

Стиковић Филип ИM 11/17

5 (пет)

 

18.

Тошић Радош ИИ 18/11

10 (десет)

95 бод.

19.

Хорват Атила ИМ 56/14

8 (осам)

75 бод.

20.

Чобанов Бојан ИМ 35/14

8 (осам)

80 бод.


УПИС ОЦЕНА: петак 23.09. и среда 28.09. од 8:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                Професор, с.р.
01
СЕП
2016

СЕПТЕМБАР 2016.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Адамовић Срђан ИИ 53/13

7 (седам)

74 бод.

2.

Грујић Жељко ИМ 13/12

7 (седам)

70 бод.

3.

Димитријевић Јелена ИМ 72/15

5 (пет)

Положио писмени

4.

Ђуровић Теодора ИМ 14/14

6 (шест)

55 бод.

5.

Ивков Ненад ИМ 57/11

5 (пет)

 

6.

Илић Рената ИМ 41/14

5 (пет)

Положио писмени

7.

Јањић Иван ИМ 83/13

7 (седам)

74 бод.

8.

Јованов Сузана ИМ 30/13

6 (шест)

55 бод.

9.

Јовић Иван ИM 60/15

5 (пет)

Положио писмени

10.

Киш Арнолд 16/03-06

-

Положио писмени

11.

Миливојевић Никола ИИ 4/12

5 (пет)

 

12.

Ракић Александра ИМ 33/12

6 (шест)

60 бод.

13.

Словић Ирина 14/03-03

5 (пет)

 

14.

Стојковић Милош ОТ 30/14

7 (седам)

70 бод.

15.

Чобанов Бојан ИМ 35/14

5 (пет)

Положио писмени

УПИС ОЦЕНА: уторак 06.09. и среда 07.09. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                                                                Професор с.р.

01
ЈУЛ
2016

ЈУН 2016.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Банч Никола 10/10-03

6 (шест)

60 бод.

2.

Вукобрат Марко ИИ 23/12

5 (пет)

Положио писмени

3.

Живковић Марина ИМ 31/11

5 (пет)

Положио писмени

4.

Јованов Тамара ИМ 4/14

9 (девет)

90 бод.

5.

Квргић Ненад ИМ 32/14

6 (шест)

60 бод.

6.

Којчић Душан 4/10-03

10 (десет)

100 бод.

7.

Лукић Живорад ИИ 17/12

9 (девет)

94 бод.

8.

Мареш Иван 17/10-08

5 (пет)

Положио писмени

9.

Рајковић Кристина ОИ 16/14

9 (девет)

85 бод.

10.

Ракић Александра ИМ 33/12

5 (пет)

Положио писмени

11.

Стефановић Иван 122/04-08

6 (шест)

60 бод.

12.

Тошић Радош ИИ 18/11

5 (пет)

 

13.

Чаврић Наташа ИМ 67/12

9 (девет)

90 бод.

14.

Чиклован Александар ИМ 7/14

6 (шест)

64 бод.

УПИС ОЦЕНА: среда 06.07. 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеном термину. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                                                     Предметни наставник, с.р.

20
АПР
2016

АПРИЛ 2016.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна

оцена

Напомена/Број бодова

1.

Бјелош Бобан 9/10-03

5 (пет)

 

2.

Вјерг Катарина ИМ 49/14

5 (пет)

 

3.

Врањевац Наташа ОТ 19/13

5 (пет)

 

4.

Димитријевић Јелена ИМ 72/15

5 (пет)

 

5.

Дурачковић Давор ИМ 39/14

6 (шест)

55 бод.

6.

Ђуровић Теодора ИМ 14/14

5 (пет)

 

7.

Живковић Марина ИМ 31/11

5 (пет)

 

8.

Илић Рената ИМ 41/14

5 (пет)

 

9.

Јанков Милана ИМ 71/11

5 (пет)

Положио писмени

10.

Јованов Тамара ИМ 4/14

5 (пет)

 

11.

Квргић Ненад ИМ 32/14

5 (пет)

 

12.

Максимов Бранка ИМ 29/14

8 (осам)

75 бод.

13.

Мартиновић Александар ИМ 79/15

10 (десет)

100 бод.

14.

Матић Александра ИМ 27/14

7 (седам)

74 бод.

15.

Милосављевић Срђана 24/09-08

7 (седам)

74 бод.

16.

Обрадовић Славко ИМ 81/15

9 (девет)

85 бод.

17.

Петровић Александра ОТ 32/11

7 (седам)

74 бод.

18.

Пољак Марина ИМ 8/14

5 (пет)

Положио писмени

19.

Рајковић Јелена МИМ 29/15

7 (седам)

74 бод.

20.

Станковић Владимир  ИМ 95/11

5 (пет)

 

21.

Тодоровић Наталија ОИ 4/14

5 (пет)

 

22.

Тошић Дејана ИМ 50/11

5 (пет)

Положио писмени

23.

Тошић Радош ИИ 18/11

5 (пет)

 

24.

Чаврић Наташа ИМ 67/12

5 (пет)

 

25.

Чобанов Бојан ИМ 35/14

5 (пет)

 

26.

Шљапић Ивана ИМ 22/12

5 (пет)

 

УПИС ОЦЕНА: петак 22.04. и среда 27.04. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, молим да e-mail-ом (нa dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраће се да нисте задовољни оценом и ова неће бити уписана у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                                                          Предметни наставник, с.р.

17
ФЕБ
2016

ЈАНУАР 2016.

Р. бр.

Презиме и Име, бр. индекса

Коначна оцена

Напомена/Број бодова

1.

Алексић Маја ИМ 16/14

10 (десет)

100 бод.

2.

Бабић Вукица ИМ 30/14

8 (осам)

80 бод.

3.

Бојчетић Звјездана ИM 59/15

8 (осам)

80 бод.

4.

Вјерг Катарина ИМ 49/14

5 (пет)

Положио писмени

5.

Вуковић Срђан ИМ 56/11

9 (девет)

85 бод.

6.

Вуковић Тамара ИМ 25/14

8 (осам)

80 бод.

7.

Вуковић Тихомир25/09-03

10 (десет)

100 бод.

8.

Гајчин Милица ОИ 8/14

8 (осам)

84 бод.

9.

Грујић Јелена ИМ 43/14

5 (пет)

 

10.

Живковић Марина ИМ 31/11

5 (пет)

 

11.

Златковић Тијана ОИ 13/14

8 (осам)

80 бод.

12.

Иванић Никола ИМ 15/14

9 (девет)

94 бод.

13.

Ивановић Јелена ИМ 13/14

7 (седам)

74 бод.

14.

Игић Невена ОИ 3/14

8 (осам)

84 бод.

15.

Јеремић Марина ОИ 18/14

8 (осам)

75 бод.

16.

Јованов Тамара ИМ 4/14

5 (пет)

 

17.

Кандић Катарина ОИ 15/14

9 (девет)

94 бод.

18.

Каћански Дуња ОИ 14/14

9 (девет)

90 бод.

19.

Квргић Ненад ИМ 32/14

5 (пет)

 

20.

Клепић Предраг ИМ 36/14

7 (седам)

74 бод.

21.

Кондић Тамара ИМ 26/11

9 (девет)

94 бод.

22.

Лолић Марко ИМ 2/14

7 (седам)

74 бод.

23.

Максимов Бранка ИМ 29/14

5 (пет)

Положио писмени

24.

Мартиновић Александар ИМ 79/15

5 (пет)

Положио писмени

25.

Матић Александра ИМ 27/14

5 (пет)

 

26.

Матић Драгина ОТ 37/12

5 (пет)

 

27.

Милићев Владимир ИМ 61/15

8 (осам)

84 бод.

28.

Милосављевић Срђана 29/09-08

5 (пет)

 

29.

Михајловски Јована OИ 9/14

9 (девет)

85 бод.

30.

Новак Милана ОИ 23/14

7 (седам)

70 бод.

31.

Павловић Предраг ИМ 80/15

10 (десет)

95 бод.

32.

Паланачки Срђан ИМ/11

8 (осам)

75 бод.

33.

Петровић Слађана ИM 21/14

8 (осам)

80 бод.

34.

Петрович Жељислав ИМ 64/11

7 (седам)

74 бод.

35.

Попов Ружица ОИ 21/14

7 (седам)

65 бод.

36.

Рајковић Кристина ОИ 16/14

5 (пет)

Положио писмени

37.

Симеуновић Наташа ИМ 82/15

9 (девет)

85 бод.

38.

Спиридоновић Аница ОИ 2/14

6 (шест)

60 бод.

39.

Спиридоновић Милица ОИ 1/14

8 (осам)

80 бод.

40.

Станковић Владимир ИМ 95/11

5 (пет)

Положио писмени

41.

Стефановић Иван 122/04-08

5 (пет)

 

42.

Стиковић Филип ИМ 11/14

5 (пет)

Положио писмени

43.

Стојковић Марћело ИM 64/15

10 (десет)

100 бод.

44.

Талпаи Ласло ИМ 42/14

6 (шест)

64 бод.

45.

Тилић Тамара ИМ 52/14

10 (десет)

100 бод.

46.

Тошић Радош ИИ 18/11

5 (пет)

 

47.

Трњанов Вишња ИМ 23/14

9 (девет)

90 бод.

48.

Угрчић Марија ИМ 9/14

8 (осам)

84 бод.

49.

Фејстнамел Кристина ОИ 5/14

6 (шест)

60 бод.

50.

Цвјетковић Александар 109/10-08

9 (девет)

85 бод.

51.

Чамагић Никола ИМ 48/14

8 (осам)

75 бод.

52.

Чегар Владимир ИМ 89/14

7 (седам)

65 бод.

53.

Чивчић Владимир 12/10-03

7 (седам)

65 бод.

54.

Чиклован Александар ИМ 7/14

5 (пет)

Положио писмени

55.

Шкаљак Предраг ИИ 44/13

10 (десет)

100 бод.

56.

Шљапић Ивана ИМ 22/12

5 (пет)

 

                                                                            Професор с.р.

УПИС ОЦЕНА: петак 19.02. и среда 24.02. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, e-mail-ом (na dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

23
СЕП
2015

ОКТОБАР 2015.

ПОЛОЖИЛИ СУ:

Р. бр.

Презиме, Име, бр. индекса

Оцена

Напомена

1.

Алексић Милена ИМ 81/14

9 (девет)

 

2.

Мајсторовић Владимир ИМ 64/14

10 (десет)

 

3.

Мједењак Драган ИМ 94/11

9 (девет)

 

4.

Недељков Срђан ИМ 25/14

8 (осам)

 

5.

Поповић Бојана ИМ 20/13

6 (шест)

 

6.

Шалић Марко ИМ 31/13

8 (осам)

 

7.

Алексић Милена ИМ 81/14

9 (девет)

 

 

9.

Влајић Нинослав ИМ 38/12

5

Положио писмени

10.

Вуковић Александар ИМ 83/11

5

Положио писмени

11.

Вуковић Срђан ИМ 56/11

5

Положио писмени

12.

Гавриловић Бојан ОТ 5/13

5

Положио писмени

13.

Грујић Жарко ИМ 13/12

5

Положио писмени

14.

Груслав Жељана ИМ 9/13

5

Положио писмени

15.

Ђокић Милица ОТ 15/12

5

Положио писмени

16.

Марјановић Јована ОТ 20/11

5

Положио писмени

17.

Недин Марија 6/09-08

5

Положио писмени

18.

Планић Ивана ИМ 19/13

5

Положио писмени

                                                                                Професор, с.р.

УПИС ОЦЕНА: уторак 29.09. и среда 30.09. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa cole@tfzr.uns.ac.rs; dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

09
СЕП
2015

СЕПТЕМБАР 2015

ПОЛОЖИЛИ СУ:

Р. бр.

Презиме, Име, бр. индекса

Оцена

Напомена

1.

Аврамовић Дејан ИМ 21/13

6

 

2.

Балашев Јелена ИМ 51/13

9

 

3.

Вујанов Иван 1/08-13

6

 

4.

Давидовић Душко 540/04-08

9

 

5.

Живковић-Дрезгић Мира МИМ 27/14

8

 

6.

Загорац Дајана ИМ 16/12

6

 

7.

Зекановић Јована ИМ 12/11

9

 

8.

Јовановић Александра ИМ 28/13

7

 

9.

Лазарев Слободан ИМ 75/13

8

 

10.

Лукић Данијела ИИ 27/12

6

 

11.

Милинчић Марина OT 26/13

7

 

12.

Трифковић Никола ИИ 10/12

7

 

13.

Тубић Милан 15/09-03

8

 

 

14.

Делић Милица ОТ 3/13

5

Положио писмени

15.

Игњатовић Немања ОТ 16/12

5

Положио писмени

16.

Јевремовић Предраг МИМ 30/14

5

Положио писмени

17.

Костић Тамара ОТ 18/13

5

Положио писмени

18.

Новаковић Драгана ИМ 39/13

5

Положио писмени

19.

Пејовић Слађана ИМ 35/13

5

Положио писмени

20.

Поповић Бојана ИМ 20/13

5

Положио писмени

21.

Стојковић Милош ОТ 30/14

5

Положио писмени

УПИС ОЦЕНА: уторак 15.09. и среда 16.09. од 9:00 до 12:00, кабинет 32a II спрат.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (нa cole@tfzr.uns.ac.rs; dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

                                                                                        Професор, с.р.

10
ЈУН
2015

ЈУН 2015.

ПОЛОЖИЛИ СУ:

Р. бр.

Презиме, Име, бр. индекса

Оцена

Напомена

1.

Бађок Дарко МИМ 24/14

9

 

2.

Балашев Јелена ИМ 51/13

6

 

3.

Благојевић Зоран ИИ 75/11

6

 

4.

Вучићевић Боја ИМ 37/11

6

 

5.

Живковић Ирена ИМ 43/13

6

 

6.

Загорац Дајана ИМ 16/12

7

 

7.

Илић Михајло ИМ 74/14

6

 

8.

Јанковић Владимир ИИ 34/14

6

 

9.

Јовановић Сања ИИ 28/11

10

 

10.

Јовић Марко ИМ 27/13

9

 

11.

Јовић Милош 698/09-08

9

 

12.

Јосимовић Миланка ИИ 1/12

7

 

13.

Лакатуш Пеко ИМ 82/11

6

 

14.

Милетић Милош ОТ 27/11

8

 

15.

Миразовић Кристина ИМ 65/13

7

 

16.

Прћић Наталија ОТ 29/13

8

 

17.

Смиљкић Предраг МИМ 29/13

9

 

18.

Тежла Бојан 42/09-08

6

 

19.

Чолић Ирена 128/09-08

9

 

 

20.

Бјелош Бобан 9/10-03

5

Положио писмени

21.

Вујичић Гордана ИМ 56/13

5

Положио писмени

22.

Јованић Марина 6/09-03

5

Положио писмени

23.

Петрович Жељислав ИМ 64/11

5

Положио писмени

24.

Рајков Дајана ИМ 52/13

5

Положио писмени

25.

Шећеров Јован ИМ 23/13

5

Положио писмени

26.

Давидовић Душко 540/04-08

5

Положио писмени

27.

Живковић-Дрезгић Мира МИМ 27/14

5

Положио писмени

28.

Нешић Мирко ИМ 262/11

5

Положио писмени

29.

Цвјетковић Александар 109/10-08

5

Положио писмени

                                                                                        Професор, с.р.

УПИС ОЦЕНА: понедељак 15.06. и среда 17.06. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (cole@tfzr.uns.ac.rs ili dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати н.д. (није дошао).

24
АПР
2015

АПРИЛ 2015.

ПОЛОЖИЛИ СУ:

Р. бр.

Презиме, Име, бр. индекса

Оцена

Напомена

1.

Адамов Марко 10/09-03

7 (седам)

 

2.

Андрејевић Немања ИМ 105/12

9 (девет)

 

3.

Богдановић Маја ИМ 50/13

9 (девет)

 

4.

Бојић Марина ОТ 9/13

9 (девет)

 

5.

Васиљевић Ивана ИМ 7/13

6 (шест)

 

6.

Васић Јована ИМ 59/13

9 (девет)`

 

7.

Вукићевић Ненад ИМ 77/14

9 (девет)

 

8.

Вукобрат Бојан ИИ 22/12

9 (девет)

 

9.

Голијанин Милош ИИ 3/12

8 (осам)

 

10.

Златановић Драган ИИ 26/11

10 (десет)

 

11.

Јосимов Душанка ИМ 67/14

7 (седам)

 

12.

Калушевић Бошко ИМ 264/11

8 (осам)

 

13.

Кукучка Дајана ИМ 14/13

8 (осам)

 

14.

Куцоровски Кристина ИМ 4/13

8 (осам)

 

15.

Марјановић Никола ИМ 15/13

7 (седам)

 

16.

Новковић Никола ИИ 21/14

7 (седам)

 

17.

Прћић Наталија ОТ 29/13

7 (седам)

 

18.

Симић Никола ИИ 32/14

9 (девет)

 

19.

Симовић Славиша 177/09-08

7 (седам)

 

20.

Стојановић Илија ИИ 31/14

8 (осам)

 

21.

Чутурић Вјекослав ИМ 65/14

9 (девет)

 

22.

Шарвари Денис ИИ 20/12

9 (девет)

 

 

23.

Илић Михајло ИМ 74/14

5

Положио писмени

24.

Јовић Милош 69/09-08

5

Положио писмени

25.

Недељков Срђан ИИ 25/14

5

Положио писмени

26.

Тежла Бојан 42/09-08

5

Положио писмени


                                                                                              Професор,
с.р.

УПИС ОЦЕНА: уторак 28.04. и среда 29.04. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, бар e-mail-ом (на cole@tfzr.uns.ac.rs ili dragan.cockalo@tfzr.rs) јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У противном, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати оцена 5 (пет).

04
ФЕБ
2015

ЈАНУАР 2015.

ПОЛОЖИЛИ СУ:

Р. бр.

Презиме, Име, бр. индекса

Оцена

Напомена

1.

Бугарски Срђан ИИ 19/12

6

 

2.

Вучетић Александра ОТ 16/13

9

 

3.

Грубишић Јелена OT 22/13

8

 

4.

Дејановић Дамјан ИМ 66/13

9

 

5.

Ђурић Саша 55/09-08

6

 

6.

Иванковић Ана OT 8/13

9

 

7.

Илиевски Јована ИМ 68/13

10

 

8.

Јанковић Томислав МИМ 25/14

10

 

9.

Јовановић Петар ИМ 41/11

6

 

10.

Калоци Марко ИИ 12/12

6

 

11.

Коврлија Милана МИМ 23/13

6

 

12.

Костић Кристина ИМ 29/12

9

 

13.

Кравар Милица ИМ 60/13

10

 

14.

Крчмар Маријана ИМ10/13

8

 

15.

Кујунџић Слађана OT 7/13

9

 

16.

Лазовић Јована ОТ 3/12

6

 

17.

Лерик Наталиа ИМ 5/13

8

 

18.

Маркуш Ријана ИМ 12/13

8

 

19.

Новаковић Боривој ИИ 30/12

9

 

20.

Пешић Станислава ОТ 2/13

9

 

21.

Радаковић Ђорђе ИМ 73/14

7

 

22.

Радосављевић Јована ОТ 25/13

10

 

23.

Ристић Јелена 98/10-08

6

 

24.

Санто Болдижар OT 29/14

9

 

25.

Стојадинов Игор  IM 66/14

7

 

26.

Стојановић Александар ИМ 54/12

8

 

27.

Танасковић Марина ОТ 17/13

7

 

28.

Ћулум Драгана OT 24/13

10

 

29.

Фејеш Тамара IM 61/13

8

 

30.

Фелбаб Александра ИМ 26/13

8

 

31.

Филипов Викторија ИМ 6/13

10

 

32.

Чаленић Исидора ОТ 21/13

10

 

33.

Чорба Ласло ИМ 21/11

6

 

34.

Шкрбић Јелена ИM 1/13

9

 

 

35.

Андрејевић Немања ИМ 105/12

5

Положио писмени

36.

Богдановић Маја ИМ 50/13

5

Положио писмени

37.

Бојић Марина ОТ 9/13

5

Положио писмени

38.

Вукобрат Бојан ИИ 22/12

5

Положио писмени

39.

Златановић Драган ИИ 26/11

5

Положио писмени

40.

Ивков Ненад ИМ 57/11

5

Положио писмени

41.

Јовић Марко ИМ 27/13

5

Положио писмени

42.

Карановић Александра ИМ 44/13

5

Положио писмени

43.

Кондић Тамара ИМ 26/11

5

Положио писмени

44.

Маљугић Ивана ОТ 15/13

5

Положио писмени

45.

Милинковић Милош ИМ 67/13

5

Положио писмени

46.

Недељков Срђан ИИ 25/14

5

Положио писмени

47.

Новковић Никола ИИ 21/14

5

Положио писмени

48.

Перовић Марко ИМ 8/130

5

Положио писмени

49.

Прћић Наталија ОТ 29/13

5

Положио писмени

50.

Рајић Предраг 39/09-08

5

Положио писмени

51.

Шалић Марко ИМ 31/13

5

Положио писмени

52.

Шарвари Денис ИИ 20/12

5

Положио писмени

                                                                                                                       Професор, с.р.

УПИС ОЦЕНА: уторак 10.02. и среда 11.02. од 9:00 до 12:00.

НАПОМЕНА: Молим колеге који су положили цео испит да се одазову и дођу на упис оцена, у предвиђеним терминима. Уколико нисте у прилици да дођете, e-mail-ом јавите да ли сте са оценом сагласни или не. У сваком другом случају, сматраћу да нисте задовољни оценом и нећу је уписати у записник – у записнику ће стајати закључена оцена 5 (пет). Д. Ћоћкало (cole@tfzr.uns.ac.rs, dragan.cockalo@tfzr.rs)