Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ispitivanje tekstila


18
МАР
2020

Materijal za realizaciju e-nastave

 

Materijal za realizaciju e-nastave možete preuzeti sa sledećih linkova:

1. Ispitivanje tekstila knjiga - link.

2. Ispitivanje tekstila - ispitna pitanja - link.

3. Statistička procesna kontrola za upravljanje kvalitetom u konfekcijskoj proizvodnji - link.

4. Jedinice - link.

5. Osnovni pojmovi u statistici - link.

6. Dužina vlakana - link.

7. Finoća i debljina vlakana - link.

8. Strukturne karakteristike pređe - link.

9. Mehanička svojstva - link.

10. Struktura i geometrijska svojstva proizvoda - link.

11. Vlažnost vazdha - link.

12. Vlažnost materijala - link.

13. Kompleksna ocena - link.

 

Za dodatna pitanja u vezi predmeta kontaktirajte putem maila predmetnog profesera i asistenta.