Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ispitivanje tekstila


Cilj i ishod predmeta

Sticanje znanja o standardnim metodama koje se koriste pri ispitivanjutekstilnih sirovina, poluproizvoda i proizvoda kao i odeće.

Studenti su osposobljeni za primenu savremenih metoda pri ispitivanju tekstila tako da samostalno mogu vršiti kontrolu tehnoloških postupaka prerade tekstila i izrade odeće.