Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Istorijat eksploatacije nafte i gasa


24
ДЕЦ
2014

Osnovni podaci o predmetu

професор. доц. др. Радослав Мићић

Предмет служи за стицање основних академских знања о историји експлоатације и коришћења нафте и гаса, као и упознавање са применом ,
техникама и технологијама за производњу, начину складиштења и коришћењу

Студенти се оспособљавају да се кроз упознавање са историјским подацима везаним за постанак, природу нафте и гаса, као и развој техника експлоатације и експлоатацију и прераду у Свету и код нас, припреме за адекватно разумевање и различитих техника и система везаних за све аспекте производње нафте и гаса у складу са
техничким и економским показатељима.