Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Istorijat eksploatacije nafte i gasa


29
ЈАН
2018

Usmeni ispit

Usmeni ispit će se održati 29.01.2018 sa početkom u 10 sati, u kabinetu 25.

Napomena: Usmeni nije obavezan, ko želi da ga ne polaže potrebno je da dođe u zakazani termin i upisaće mu se ocena sa pismenog i predispitnih aktivnosti.

Student Sabo Marko nije prijavio ispit, pa mu se ocena sa pismenog neće računati za ovaj ispitni rok, potrebno je da ispit prijavi u sledećem roku.