Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Karakteristike naftnog i gasnog sloja


29
ЈАН
2018

Termin usmenog

Usmeni će se održati 30.01.2018 u 11 sati u učionici 37. Ko je zadovoljan ocenom nakon pismenog potrebno je da dođe u datom terminu da mu se upiše ocena.

Student Batinić Dejan, po evidenciji nije prijavio ispit, pa je potrebno da ga prijavi u sledećem roku. Ispit će mu se priznati za sledeći rok.