Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Karakteristike naftnog i gasnog sloja


22
ОКТ
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Aleksandra Kolarski 

Kabinet: 25

e-mail: aleksandra.kolarski@tfzr.rs

Saradnik u nastavi: Isidora Popov

Kabinet: 32

e-mail: isidora.popov@tfzr.rs

Kod predmeta - predavanja: l34b2jg

https://classroom.google.com/c/MTUxMzA5NDgwNTA0?cjc=l34b2jg

Kod predmeta - vežbe: umt6vfl

https://classroom.google.com/c/MjAxMDI4ODY3NzMw?cjc=umt6vfl

18
МАР
2021

kurikulum predmeta

link za preuzimanje fajla