Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Klimatizacije, grejanje i hlađenje


Teorijska nastava

Svrha grejanja i klimatizacije; Zahtevi koji se postavljaju grejanju; Podela grejnih i klima postrojenja; SISTEMI GREJANjA I PRIPREME VAZDUHA: Pojedinačna grejanja (gasni grejači; uljne peći; provetravanje; vazdušno grejanje). CENTRALNO GREJANjE: Tpolotno grejanje; Parno grejanje; Grejanje toplim vazduhom. DALjINSKO GREJANjE: Toplotno daljinsko grejanje. Vrelovodna daljinska grejanja; Parno daljinsko grejanje; Toplodalekovodi; Troškovi grejanja. TOPLANE – TERMOENERGANE. POSEBNI OBLICI GREJANjA: Toplotna pumpa; Sunčeva energija; Grejanje atomskom energijom. GREJNI KOTLOVI: Kotlovi na čvrsto i gasno gorivo; Kotlovi sa uljnim i gasnim gorionicima; Stepen korisnosti i gubici toplte. DIMNjACI: Proračun;Temperatura izlaznih gasova; Veštačka promaja; GREJNA TELA, CEVOVODI, ELEMENTI CEVOVODA: Grejna tela; Elementi cevnih armatura. MAŠINE I UREĐAJI: Pumpe; Regulatori nivoa; Razmenjivači toplote; Sabirni rezervoar za kondenzat; Ekspanzioni sudovi; Uljni gorionici; Gasni gorionici. KLIMATIYACIONA POSTROJENjA: Primena, Način dejstva, Vazdušna klimatizaciona postrojenja. UREĐAJI ZA HLAĐENjE VAZDUHA I KLIMA UREĐAJI. Proračun postrojenja za provetravanja i klimatizaciju.Izbor standardne opreme.