Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjuterski integrisano održavanje


15
АПР
2017

Izvođači nastave

Predmetni nastavnik: Doc. dr Ljiljana Radovanović

Saradnik u nastavi: Borivoje Novaković, BSc