Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjuterski integrisano održavanje


08
НОВ
2013

CILJ NASTAVNOG PREDMETA

Развој програмских пакета (софтвери за научно-техничке и инвестиционе потребе), системски присатуп пројектовања информационог система одржавања, имплементација рачунаром интегрисаног информационог система одржавања