Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjuterski integrisano održavanje


25
МАР
2020

Izvođači nastave

Predmetni nastavnik: Prof. dr Ljiljana Radovanović

Saradnik u nastavi: Borivoje Novaković, BSc