Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Kompjutersko pravo


15
МАЈ
2012

Aktuelno

Kolokvijum iz nastavnog predmeta Kompjutersko pravo održaće se 23. 05. 2012. U 9 I 45 časova.

 

Teme za master rad iz nastavnog predmeta Kompjutersko prava su:

1. Najčešće vrste syber kriminala I zaštita od njih

2. Zaštita dece na Internetu

3. Autorsko pravna zastita softvera u našem pravu

4. Autorsko pravna zastita softvera u pravu Evropske Unije

5. Pravna zastita softvera po japanskom pravu

6. Visokotehnološki kriminal – uporedno pravni prikaz

7. Pravo privatnosti po pravu Republike Srbije

8. Pravna zaštita baza podataka

9. Zaštita privatnosti i informacione privatnost

10.Kompjuterski programi i zaštita žiga po našem pravu

11.Zaštita od virusa i hakinga

 

Za master rad se mogu predloziti i druge teme, a u okviru nastavnog programa iz ove oblasti. Literatura ce biti odredjena za svaki master rad pojedinacno.