Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Konstruisanje mašina


Sadržaj predmeta

Predavanja

 1. Uvod u predmet (cilj i sadržaj procesa konstruisanja; osnovni pojmovi i termini; razvoj sredstava i principa konstruisanja; struktura procesa konstuisanja; faze i operacije u procesu konstruisanja; vrste mašinskih konstrukcija i konstruisanja; sistemi konstruisanja, ciljevi i pristupi u konstruisanju).
 2. Opšta načela u konstruisanju (Konstruktor i konstrukcija; Naponsko stanje, oblik, težina; Standardi; Materijal; Ekonomičnost).
 3. Standardizacija (Uloga standardizacije; Standardni brojevi, Primena standardnih brojeva).
 4. Materijal i promenljivo naprezanje (Liveno gvožđe, temperovani liv, čelični liv, čelik i dr.). Oblici i izrada (Liveni oblici; Zavareni oblici; Kovani oblici);
 5. Stepen sigurnosti. Analiza stanja u delovima i sklopovima mašinskih sistema (radna opterećenja i naponi; određivanje radnih opterećenja; merenje napona i opterećenja; statistička obrada).
 6. Lake konstrukcije (Ekonomisanje materijalom, Nominalna težina elemenata).
 7. Proces inženjerskog projektovanja. Formulisanje projektnog zadatka. Definisanje i rešavanje projektnih zadataka (razvoj potreba, proizvoda i tehnologija; stvaranje novih ideja; lista zahteva -funkcija, namena, rukovanje, izrada, montaža, održavanje, ekonomičnost i dr.).
 8. Faza razrade tehničke dokumentacije.
 9. Dizajn u mašinstvu (inženjerski dizajn tj. konstruisanje mehaničkih struktura uključujući aspekte ergonomije, estetike i transformacije). Razvoj oblika i dimenzija mašinskih delova.
 10.  Konstruisanje i projektovanje mehanizama mašina, kinematička i dinamička analiza, sinteza.
 11. Konstruisanje mašina i mehanizama sa aspekta: pouzdanosti, smanjenja vibracija i buke
 12. Aspekti računarske tehnologije od značaja za modeliranje oblika mašinskih delova. Principi rešavanja problema primenom odgovarajućeg aplikativnog softvera (osnovi CAD-a, metoda konačnih elemenata).

 

 

 

Vežbe:

 

 1. Primeri proračuna mašinskih elemenata i konstrukcija: [3] osovine i vratila (opterećenje vratila, sile na vratilu, zupčanici – analiza sila), kao i njihovih sklopova za prenos kružnih kretanja (zupčanici, lančanici, remenice, pužni prenosnici, izbor standardnih elemenata - spojnice, ležajevi …); [1] zadaci str.88-97, str.112-117, str.156-162, str.199-205; [3] kombinovani zadaci str.221-268;  [4] 3 do 4  zadatka po izboru.
 2. Projektni zadaci – dizajn u mašinstvu, oblikovanje konstrukcija.
 3. Projektni zadaci (primeri iz prakse) - konstruisanje i proračun mašinskih sklopova, dizalica sa ručnim pogonom i zavojnim vretenom, ručna dizalica sa zavojnim vretenom.
 4. Primena računara pri konstruisanju i projektovanju. Modeliranje i numerička analiza mašinskih konstrukcija primenom računarskih programa. Osnovne faze CAD modeliranja. Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. Prezentacija grafičkih modela. Inženjerska analiza modela. Metode konačnih elemenata. Odabrani primeri iz prakse.