Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Konstrukcija ravnih tekstilnih proizvoda


25
МАР
2020

E-nastava VEŽBE

 

Materijal za realizaciju e-nastave vežbi:

 1. Objašnjenja za sve vežbe i zadatke možete preuzeti sa sledećih linkova:

1.1. Vežba I - link.

1.2. Vežba II - link.

1.3. Vežba III - link.

1.4. Vežba IV - link.

1.5. Vežba V - link.

1.6. Vežba VI - link.

1.7. Vežba VII - link.

1.8. Vežba VIII - link.

2. Zadaci i projekti (radite u kontinuitetu vežbe i projekte i šljite na mail predmetnom asistentu na pregled i korekturu) - vežbe i zadatke preuzmite sa sledećeg link-a.

2.1. Primeri vežbi - preuzmite primere sa sledećeg link-a.

Sva pitanja u vezi predmeta, konsutacije, vežbe i projektne zadatke šaljite na pregled i korekturu putem maila predmetnom asistentu MSc Aniti Milosavljević.