Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Liderstvo


18
МАР
2020

Način polaganja ispita

Liderstvo

Ispitna pitanja

 1. Koreni i perspektive liderstva
 2. Menadžment i liderstvo
 3. Pojam i dimenzije korporativne kulture
 4. Odnos lidera i menadžera prema korporativnoj kulturi
 5. Hofštedovo istraživanje
 6. GLOBE projekat
 7. Pojam i definicije strategijskog menadžmenta
 8. Uloga lidera u strategijskom menadžmentu                                   
 9. Specifičnosti posla lidera
 10. Karakteristike lidera
 11. Šta čini efektivnog lidera?
 12. Personalno liderstvo                                                                    
 13. Stilovi lidera
 14. Tipovi lidera
 15. Lider i harizma
 16. Dodatna svojstva lidera                                                               
 17. Definisanje koncepta i integrativni model liderstva
 18. Sledbeništvo u liderstvu
 19. Makro situacija u liderstvu
 20. Osobine i veštine lidera
 21. Ponašanje lidera
 22. Modeli razmene između lidera i sledbenika
 23. Kontingentni modeli
 24. Filozofija, funkcije i forme liderstva
 25. Timski rad                                                                                 
 26. Emocionalna inteligencija u liderstvu
 27. Tipovi ličnosti i liderstvo
 28. Značaj kreativnosti u liderstvu
 29. Otpori promenama i vođenje promena
 30. Lider 5. Nivoa
 31. Inteligencija lidera
 32. IMT problem

Ispit se sastoji od 5 pitanja. Pitanja se postavljaju prema knjizi koja je navedena kao literatura.

Literatura

Sajfert, Z., Adžić, S., Cvijanović, J. (2012). Korporativno liderstvo. Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”.