Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Logički sistemi u tehnici


Struktura predmeta

Теоријска настава:

Алгебра логике. Булова алгебра. Формалне теорије. Аутоматско резоновање. Непроцедурни програмски језици, логичко

програмирање. Основи фази логике и вештачке неуронске мреже.

Практична настава:

Израда постављених примера и задатака из домена исказне алгебре. Булове функције и њихова минимизација. Правило

резолуције за предикатски рачун. Програмски језик Пролог. Упознавање и коришћење конкретних алата за развојфази логичких

система и фази логичко управљање.