Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Marketing


20
МАР
2012

Primer testa

Primer testa može se preuzeti putem sledećeg link-a.

17
МАР
2020

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja možete preuzeti na sledećem link-u.

17
МАР
2020

Ključni termini

Ključne termine možete preuzeti na sledećem link-u

20
МАР
2012

Dopunski materijal za vežbe

Dopunski materijal za vežbe iz predmeta MARKETING možete preuzeti putem sledećeg link-a. Priručnik je namenjen, pre svega, studentima studijskog programa inženjerski menadžment, kao pomoćni (prateći) materijal za vežbe i sredstvo za lakše praćenje materije i aktivno uključivanje u rad. Mogu ga, kao pomoćni materijal, koristiti i studenti drugih obrazovnih profila za predmete koji delom ili u celini obrađuju oblast marketinga (Upravljanje tehnološkim razvojem, Marketing i kvalitet...). Priručnik je u skladu sa planom i programom predmeta grupe Marketing. Odobren je za primenu od strane predmetnog nastavnika.