Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašine i aparati


04
ЈУЛ
2014

OBAVEŠTENJE ZA TEORETSKI DEO ISPITA

STUDENTI KOJI NISU POLAGALI TEORETSKI DEO ISPITA  IZ MAŠINA I APRATA  U ČETVRTAK 03.07.2014. GODINE,A PRIJAVILI SU ISPIT ZA TAJ DATUM MOGU POLAGATI TEORETSKI DEO ISPITA IZ MAŠINA I APARATA U PONEDELJAK 07.07,2014, G  U 10h ILI U SREDU 09.07,2014 U 10h.

 

                                PROFESOR DR SLAVICA PRVULOVIĆ