Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašine i aparati


07
ЈУЛ
2018

REZULTATI ISPITA IZ MAŠINA I APARATA ODRŽANOG 03.07.2018.G.TEORETSKI DEIO

 

PETKANIC VESELINKA   III-6

JESIĆ ANDREJ  III-6

ANTELJEVIĆ NIKOLA   UK. T.-7

PEREIŠIĆ SLAVICA   III-8

MILIĆEVIĆ MARIJA   UK.T.-7

DULOVIĆ MAŠA  UK.T.-5

MARTINOV ANA  III-5

VASILJEVIĆ KATARINA  UK.T.-5

 PAUNJORIĆ DRAGAN - NIJE POLOŽIO ZADATKE

STUDENTIMA KOJI NISU PREDALI SEMINARSKI RAD NEĆE BITI UPISANA OCENA 

 

                             PROFESOR DR SLAVICA PRVULOVIĆ