Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašine i aparati


UVODNA PREDAVANjA
- Pojam i ciljevi predmeta Mašine i Aparati
- Razvoj nauke o Mašinama i Aparatima
- Klasifikacija osnovnih procesa Mašine i Aparati
- Opšti principi, analiza i proracun procesnih Mašina i Aparata
 
1. MAŠINE I APARATI ZA MEHANICKE I HIDROMEHANICKE OPERACIJE
1.1.  Usitnjavanje materijala
1.2.  Prosejavanje materijala
1.3.  Oprema kod mehanickih operacija transporta
1.4.  Mašine i uredaji pneumatskog transporta
1.5.  Taloženje i taložnici
1.6.  Filtriranje i filtri
1.7.  Centrifugiranje i centrifuge
1.8.  Mešalice za tecnosti
1.9.  Posude pod pritiskom
 
2.        MAŠINE I APARATI SA TOPLOTNOM RAZMENOM
 
2.1.  Izmenjivaci toplote
2.2.  Kondenzacija i kondenzatori
2.3.  Rashladne kule
3.        MAŠINE I APARATI SA DIFUZNIM OPERACIJAMA
3.1.  Apsorpcija
3.2.  Destilacija
3.3.  Rektifikacija
3.4.  Ukuvavanje i ukuvaci
3.5.  Kristalizacija
 
4.        MAŠINE I APARATI SA OPERACIJAMA PRENOSA MASA
4.1.  Sušenje i sušare
4.2.  Kontaktne valjkaste sušare
4.3.  Konvektivne sušare sa pneumatskih transportom materijala
4.4.  Spiralne kontaktne sušare
4.5.  Sprej sušare
4.6.  Racionalizacija potrošnje energije sa pneumatskim sušarama
4.7.  Rotacione sušare
4.8.  Kontaktni uredaji za prenos mase sistema gas (para)-tecnost
 
5. KLIPNE I TURBOMAŠINE
5.1. Pumpe
5.2. Kompresori
5.3. Ventilatori
5.4. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem
5.5. Parne turbine
 
6. PARNI KOTLOVI
6.1. Parni kotlovi