Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašine i aparati


Vežbanja su auditorna. Sastoje se u izradi zadataka i upoznavanja osnovnih principa rada Mašina i Aparata iz oblasti: hidromehanickih operacija, toplotnih operacija, operacija prenosa mase, klipnih i turbomašina.