Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinske konstrukcije i mehanizacija


19
МАЈ
2020

Termini konsultacija

Poštovani studenti,

u trenutnoj situaciji tremini konsultacija su sledeći:

Prof. dr Eleonora Desnica

utorak 26.05.2020., 9h-10h, učionica 41 ili kabinet 34

utorak 02.06.2020., 9h-10h, učionica 41 ili kabinet 34

MSc Borivoj Novaković

utorak 26.05.2020., 9h-10h, kabinet 33

utorak 02.06.2020., 9h-10h, kabinet 33

Dokle god traje situacija sa COVID 19, a prema preporukama iz dokumenta “Preventivne mere i postupci u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih“, potrebno je da se studenti na konsultacije najave putem mejla predmetnim nastavnicima bar 24 sata ranije, da bi se napravio raspored dolazaka.