Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinski elementi


19
МАЈ
2020

Termini konsultacija

Poštovani studenti,

u trenutnoj situaciji tremini konsultacija su sledeći:

Prof. dr Eleonora Desnica

sreda 27.05.2020., 11h-12h, kabinet 34

sreda 03.06.2020., 11h-12h, kabinet 34

Smer MI MSc Jasna Tolmač

utorak 02.06.2020., 13h-14 30h, kabinet 33

Smer IM MSc Borivoj Novaković

sreda 27.05.2020., 11h-12h, kabinet 33

sreda 03.06.2020., 11h-12h, kabinet 33

 

Dokle god traje situacija sa COVID 19, a prema preporukama iz dokumenta “Preventivne mere i postupci u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARSCOV-2 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih“, potrebno je da se studenti na konsultacije najave putem mejla predmetnim nastavnicima bar 24 sata ranije, da bi se napravio raspored dolazaka.