Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinski elementi


Školska 2017/2018 - Rezultati kolokvijuma, Rezultati ispita


Rezultate ispita održanog 23.01.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 03.04.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate prvog i drugog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 05.06.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 26.06.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 30.06.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 28.08.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 01.09.2018. možete pogledati ovde.

Rezultate ispita održanog 11.09.2018. možete pogledati ovde.