Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko inženjerstvo u praksi


06
ФЕБ
2016

Cilj i zadaci predmeta

Sticanje neophodno potrebnih znanja za projektovanje, rad i održavanje industrijskih sistema – mašina i opreme. U okviru ovog predmeta predaju se osnove vezane za projektovanje i održavanje mašina i opreme. To se prvenstveno odnosi na konstruisanje mašina i mehanizama, principe proračuna mašinskih konstrukcija, izradu mašinskih delova, izbor mašinskih materijala, održavanje mašina i proizvodne tehnnologije.

Studenti stiču znanja i sposobnosti u rešavanju problema vezanih za projektovanje, eksploataciju i održavanjem sistema i postrojenja u industriji. U okviru predmeta obrađuju se specifični problemi i oprema koji se često mogu sresti u industrijskim objektima.