Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko projektovanje CAD/CAM


04
ДЕЦ
2014

Cilj i zadaci predmeta

Cilj predmeta jeste ovladavanje savremenim principima u razvoju i projektovanju proizvoda primenom savremenih programskih sistema (CAD/CAM/CAE sistemi), kroz primenu računara u procesu automatizacije postupaka proračunavanja i automatizacije postupaka projektovanja i konstruisanja proizvoda.