Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko projektovanje CAD/CAM


04
ДЕЦ
2014

Sadržaj predavanja

Primena računara u mašinogradnji. Značaj razvoja proizvoda. Pojam proizvoda, životni vek (ciklus) proizvoda, karakteristike proizvoda. Razvoj i dizajn proizvoda primenom računara. Osnovi teorije projektovanja (koncepcijsko projektovanje, konstruisanje i konstrukciona razrada). Savremeni računarski sistemi. Sistematizacija tehničkih komponenti (CAD hardver) CAD/CAE paketi programa za podršku inženjerskom dizajnu. CAD u matematici i njegove funkcije. Grafičke komunikacije i mrežna podrška u projektovanju proizvoda. Simultano (konkurentno) projektovanje proizvoda. Inteligentni CAD sistemi. Pojam virtuelnog projektovanja proizvoda.