Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematička logika


Ocena znanja

Maksimalni broj poena: 100

Predispitne obaveze:
    Aktivnost u toku predavanja: 10
    Kolokvijum: 30
    Praktična nastava: 10

Završni ispit:
    Pismeni ispit: 20
    Usmeni deo ispita: 30