Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematička logika


Opšte informacije

Naziv predmeta:  Matematička logika
Studijski program: Informacione tehnologije

Nastavnik: Prof. dr Ivana Berković (
berkovic@tfzr.uns.ac.rs)
Asistent   : dr Višnja Ognjenović (visnjao@tfzr.uns.ac.rs)

Semestar: I

Fond časova nedeljno:
    Predavanja: 2
    Vežbe: 2

Broj ESPB: 7