Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 2


Ispitna pitanja

 

MATEMATIKA 2 - spisak pitanja za usmeni deo ispita:

 1. Nizovi. Konvergentni nizovi. Košijevi nizovi.
 2. Granična vrednost funkcije. Definicije i osobine.
 3. Neprekidnost funkcije. Prekidi.
 4. Prvi izvod funkcije. Definicije i osobine. Izvodi višeg reda.
 5. Diferencijal. Diferencijabilnost funkcije. Geometrijska interpretacija.
 6. Izvod složene funkcije. Izvod parametarske funkcije. Izvod implicitne funkcije. Logaritamski izvod.
 7. Teoreme o srednjoj vrednosti i primena.
 8. Primene izvoda: Tejlorova i Maklorenova funkcija, Lopitalovo pravilo.
 9. Primene izvoda: monotonost funkcije, oblik funkcije.
 10. Funkcije više realnih promenljivih i parcijalni izvodi.
 11. Neodređeni integral. Osnovni pojmovi i osobine.
 12. Integracija metodom smene. Parcijalna integracija.
 13. Određeni integral. Definicije.
 14. Osobine određenog integrala. Njutn-Lajbnicova formula.
 15. Smena promenljivih u određenom integralu. Parcijalna integracija.
 16. Primena oderđenog integrala.
 17. Nesvojstveni integrali i numerička integracija.
 18. Diferencijalne jednačine. Osnovni pojmovi.
 19. Diferencijalne jednačine prvog reda.
 20. Diferencijalne jednačine višeg reda.