Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Matematika 2


Literatura

1. Ž. Mitrovic, M. Bjelica, Matematika I, 1996
2. D. Mihajlovic, R. Janic, Elementi matematicke analize I i II, Beograd

3. M. Bjelica, Matematika, Zrenjanin 2011