Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehaničke i hidromehaničke operacije i oprema


13
СЕП
2020

Образовни циљ:

Упознавање студената са машина и производном опремом која се користи у технолошким процесима са механичким и хидромеханићким операцијама прераде сировина и производа.