Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mehanika i mehanizmi


Pored redovnog pohadanja predavanja i vežbi, studenti su u obavezi da urade tri graficka rada - iz statike, kinematike i dinamike.
Odbrana samostalno uradenih grafickih radova, polaganje kolokvijuma iz statike, kinematike i dinamike i njihova odbrana.