Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment


Opšte informacije

Studijski program: Inženjerski menadžment
Godina studija: druga
Semestar:        letnji
Broj časova: 3+2
Naziv predmeta: Menadžment
Predavanja: Prof. dr Dejan Đorđević
Vežbe:  BSc Dragana Milosavljev - osnovne studije

             MSc Mila Kavalić - master studije

Oblici rada: predavanja i vežbe

11
ЈУН
2020

OBAVEŠTENjE

Obaveštavaju se studenti da su, bez obzira na novonastalu situaciju (vanredno stanje), u obavezi da napišu seminarski rad. Ukoliko uslovi dozvole, seminarski rad će se braniti, ukoliko ne dozvole, rad mora biti prihvaćen i ocenjen od strane asistenta.

U tabeli koja sledi su Teme seminarskih radova, sa imenima studenata pored teme koju su odabrali.

Ukoliko neko nije odabrao temu ili ima nekih nejasnoća vezano za seminarski rad, potrebno je da se javi predmetnom asistentu.

Tema

Student/studenti

1. Evolucija nauke o upravljanju

 Milica Jovanov, Danijela Ljubisavljević

2. Analiza ekonomske misli o upravljanju organizacijom u antičko doba

 Marina Milić, Jelena Golić

3. Analiza ekonomske misli o upravljanju oganizacijom do industrijske revolucije

 

4. Analiza ekonomske misli o upravljanju organizacijom u devetnaestom veku i početkom dvadesetog veka

 Nikola Dizija, Dejan Veljković, Viktor Munćan

5. Analiza ekonomske misli o upravljanju organizacijom nakon Drugog svetskog rata

Igor Radivojac, Marko Stojanović, Tamara Milojević 

6. Analiza osnovnih aspekata učenja Frederika Tejlora

Jelena Stanković, Jelena Kostić, Ana Marija Dobrovoljski

7. Analiza osnovnih aspekata učenja Anri Fajola

 

8. Analiza osnovnih aspekata učenja Eltona Meja

 

9. Analiza osnovnih aspekata učenja Pitera Drakera

 

10. Osnove procesa upravljanja organizacijom

Dragana Čobanov, Valentina Crkvenjakov, Bojana Tomić 

11. Osnove procesa upravljanja u savremenoj organizaciji

 

12. Osnovni aspekti ciljeva kao planske odluke

 

13. Osnovni aspekti poslovne politike

 

14. Osnovni aspekti poslovne strategije

 Milovan Jakovljević

15. Osnovni aspekti poslovnog plana

 Milica Metikoš, Nikola Nikolić

16. Analiza osnovnih aspekata organizovanja

 

17. Analiza osnovnih aspekata vođstva u savremenoj organizaciji

Ana Sekulić, Monika Pešti 

18. Analiza osnovnih aspekata kontrole u savremenoj organizaciji

Miljana Nadeždin, Lidija Stanišić 

19. Analiza procesa upravljanja proizvodnjom

 Dušan Sekulić, Nikola Lakatuš

20. Analiza procesa upravljanja marketingom

Jovana Momčilov, Ivana Kojić, Srđan Lazić 

21. Analiza procesa upravljanja finansijama

Nikola Đokić 

22. Analiza procesa upravljanja kvalitetom

 

23. Analiza procesa upravljanja istraživanjem i razvojem

 

24. Budućnost procesa upravljanja organizacijom

Sintija Varga 

28
СЕП
2016

Rezultati menadzment, menadžment ljudskih resursa, menadžment znanja

link