Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment održavanja


Neposredna primena menadžmenta održavanja na tehničkim sistemima u privredi, osposobljavanje studenata za bavljenje naučno-tehnološkim radom u oblastima održavanja, razvoj novih tehnologija, razrada razvojnih i investicionih projekata, razvoj programskih paketa (softveri za naučno-tehničke i investicione potrebe), razvoj investicionih sistema u oblasti naučno-tehničkih informacija i poslovanja industriskih sistema, ispitivanja, tehnička kontrola, priprema tehničke dokumentacije, razvijanje sposobnosti formulisanja ciljeva.

Znanje stečeno kroz nastavu ovog predmeta doprineće u tome da će student biti u stanju da projektuje tehnologiju održavanja odgovarajućeg tehničkog sistema. Takođe treba osposobiti studente za inženjersko rešavanje praktičnih problema u oblasti tehnologije održavanja.