Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Menadžment znanja


Podoblasti menadžmenta znanja

Oblasti menadžmenta znanja sastoji se iz više podoblasti, podelu možete preuzeti na sledećem link-u.

Obaveštenje o seminarskom radu

Predispitna obaveza (u okviru vežbi), potrebno je odabrati temat na određenu temu (teme link) i poslati asistentu da odobri. Nakon što se tema odobri, potrebno je napraviti prezentaciju i poslati asistentu. Rok za prijavljivanje temata je 16.11.2022., nakon čega će biti postavljen raspored odbrana.