Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode upravljanja i odlučivanja


Način polaganja ispita

 

Ispit se polaže pismenim putem. Ne postoji seminarski rad i usmeni deo ispita!

 

Ispit se sastoji od 3 zadatka. Zadaci se sastavljaju prema knjizi koja je dole navedena kao osnovna literatura. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje literature. Na ispitu se pojavljuju zadaci iz sledećih 9 oblasti:

Tačka u sadržaju knjige

Naziv lekcije iz koje dolazi zadatak

Raspored zadataka po oblastima

2.2.1.

Analiza odlučivanja bez apriori verovatnoća

1. Zadatak

2.2.2.

Analiza odlučivanja sa apriori verovatnoćama

2.3.1.

Primena Bayes-ove teoreme i izbor optimalne akcije

3.3.1.

Pesimističko - optimistička metoda

2. Zadatak

4.1.3.

Donošenje odluke pomoću funkcije korisnosti

4.2.3.

Metod višeatributivne korisnosti sa aditivnom formom

5.2.4.6. i

5.2.4.7.

Metoda jednostavnih aditivnih težina i

Metoda hijerarhijskih aditivnih težina

3. Zadatak

6.4.

Metoda TOPSIS

6.5.

Metoda VIKOR

 

Literatura

 

Osnovna literatura:

 

[1] Nikolić, M. (2012). Metode odlučivanja II izdanje, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin.

 

Pomoćna literatura:

 

[2] Čupić, M., Tummala, R., Suknović, M. (2001). Odlučivanje: formalni pristup, Fakultet organizacionih

 

nauka, Beograd.

 

[3] Nikolić, I., Borović, S. (1996). Višekriterijumska optimizacija: metode, primena u logistici, softver,

 

Centar vojnih škola Vojske Jugoslavije, Beograd.

 

[4] Radojičić, M., Žižović, M. (1998). Primena metoda višekriterijumske analize u poslovnom odlučivanju,

 

Tehnički fakultet, Čačak.