Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metode za prikupljanje i analizu poslovnih podataka


Опште информације

 

Студијски програм: Менаџмент информационих технологија – основне студије
Година студија: друга
Семестар: трећи
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент: Маја Габоров
Кабинет: 26
email: majagaborov26@gmail.com