Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Metodika nastave informatike


23
МАР
2020

Čas 2 - 24.03.2020

Nastava na daljinu  - čas 2

23
МАР
2020

PLAN RADA TOKOM VANREDNOG STANJA - PREDISPITNE OBAVEZE

Dragi naši studenti.

Kako ne bismo kasnili sa nastavom i dinamikom realizacije predispitnih obaveza osmislili smo sledeći plan:

Studijski program Informatika i tehnika u obrazovanju

Svako od vas ima zadatak da svoju nastavnu jedinicu  snimi u formi video zapisa (flv) do najduže 20 min.

Osnovni zahtev je da ispoštujete metodičku strukturu nastavne jedinice kao i da uz snimak pripremite i dokument Priprema za čas. Radove ćemo zajedno finalizovati pa ćemo objavljivati javno, na stranici Fakulteta, što će činiti i podršku starijim kolegama, nastavnicima Tehnike i tehnologije i Informatike i računarstva u školama.

Studijski program Informacione tehnologije - izborni predmet

Svaki student (inženjerskog profila) ima zadatak da se opredeli za jednu od LMS platformi za učenje na daljinu, po želji, ima ih zaista mnogo na tržištu, i da snimi kratak tutroijal za njihovo korišćenje. Radove ćemo zajedno finalizovati pa ćemo objavljivati javno, i time ćemo takođe pružiti podršku kolegama nastavnicima u školama koji traže ovakvu vrstu pomoći.  Na ispitu ćete ih usmeno odbraniti.

Na ovaj način će vam putem ovog projekta biti omogućeno da pripremite veći deo ispita koji ćete nadam se u junskom ispitnom roku braniti usmeno, uz teroiju koju vam pružamo kroz prezentacije.

Čuvajte se, sedite kod kuće, pa da prionemo na posao, vole vas profesorke Dragana  Glušac i Dušanka Milanov.

22
МАР
2020

Nastavne jedinice za Metodiku nastave informatike - prema planu rada tokom vanrednog stanja

V razred Informatika i računarstvo

Primena IIR u savremenom životu

Računarsi i digitalni uređaji

Osnovna podešavanja operativnog sistema

Organizovanje podataka na računaru

Rad sa tekstom – kreiranje tekstualnog dokumenta

Rad sa tekstom – oblikovanje tekstualnog dokumenta

Rad sa tekstom – formatiranje stranice

Rad sa tekstom –formatiranje pasusa

Rad sa tekstom –formatiranje karaktera

Rad sa datotekama

Računarstvo u oblaku

Rad sa slikama na pametnom telefonu

On line programi za uređivanje slika

Multimedijalne prezentacije

Zavisnost od interneta

Zaštita ličnih podataka i informacija na Internetu

22
МАР
2020

Nastavne jedinice za Metodiku nastave tehnike - prema planu rada tokom vanrednog stanja

V razred Tehnika i tehnologija

 

Pojam, uloga i značaj tehnike i tehnologije

Organizacija rada i radno  mesto

Korištenje tehničkih aparata i IKT uređaja u životnom i radnom okruženju

Uloga značaj i istorijski razvoj saobraćaja

Vrste saobraćaja i podela saobraćajnih sredstava prema nameni

Obaveze i odgovornosti učesnika u saobraćaju

Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Obaveze i odgovornosti učesnika u saobraćaj

Tehnička pismenost

Geometrijsko crtanje

Digitalna pismenost

Prirodni resursi na Zemlji

Energija

Materijali vrste i svojstva

Načini obrade materijala

Reciklaža životne sredine

19
МАР
2020

Čas 1 - 17.03.2020

Dragi studenti,

kao što znate, 15.03.2020. Vlada Republike Srbije proglasila je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Nažalost, to će nas privremeno onemogućiti da realizujemo nastavu "face to face" u učionici, ali to nas neće sprečiti da svo gradivo pređemo na trenutno moguć način. U prilogu je - čas 1 koji možete preuzeti. 

Za sva pitanja možete me kontaktirati u svako doba putem mejla glusacdragana.zr@gmail.com.

Čuvajte se i čuvajte vaše bližnje.

Uskoro se vidimo :)

 

Nastava na daljinu - čas 1