Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mikropedagogija


28
НОВ
2012

Ishodi obrazovanja

Ishodi obrazovanja :

Očekuje se da nakon pohađanja ovog predmeta student:

−        pokaže adekvatno poznavanje i razumevanje strukture komunikacije i uloge komunikacije u obrazovno-vaspitnom procesu;

−        asertivno komunicira sa različitim partnerima u obrazovno-vaspitnom procesu;

−        usvoji tehnike savetodavnog rada;

−        primeni veštine aktivnog slušanja;

−        organizuje i učestvuje u timskom i radioničarskom radu;

−        ovlada tehnikama učenja učenja u cilju stalnog stručnog usavršavanja i razvoja sopstvenih profesionalnih kompetencija.