Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mikropedagogija


28
НОВ
2012

Literatura

Obavezna:

 1. Brajša, P. (1994): Pedagoška komunikologija. Zagreb: Školske novine.
 2. Bratanić, M. (1990), Mikropedagogija, Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, Zagreb: Školska knjiga;
 3. Đermanov, J. (2005), Savremene tendencije u istraživanju pedagoške klime u školi, u: Zbornik radova Savremene koncepcije, shvatanja i inovativni postupci u vaspitno-obrazovnom i nastavnom radu i mogućnosti primene u savremenoj školi (str. 670-681), Novi Sad: SPD Vojvodine;
 4. Domović, V. (2003), Školsko ozračje i učinkovitost škole, Jastrebarsko: Naklada Slap;
 5. Kostović, S. (2005), Vaspitni stil nastavnika, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine;
 6. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija. Zagreb:Educa.
 7. Reardon, K. K. (1998), Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, Zagreb: Alinea.
 8. Suzić, N. (2005). Pedagogija za XXI vijek, Banja Luka: TT-Centar.
 1. Džaferović , M. ( 2011 ). Kultura prevazilaženja konflikata  ( Priručnik za nastavnike ). Novi Sad

 

Dopunska:

 1. Bjekić, D. (1999), Profesionalni razvoj nastavnika, Užice: Učiteljski fakultet;
 2. Bošnjak, B. (1997), Drugo lice škole, Zagreb: Alinea;
 3. Bratanić, M. (2002), Paradoks odgoja, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada;
 4. Hans Juergen Apel (2003): Predavanje uvod u akdemski oblik poučavanja. Zgareb:Erudita.
 5. Heinz Klippert (1996): Komunikations-Trening.-Muenchen.
 6. Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R.(2003): Kako se razumljivo izražavati. Zagreb: Erudita.
 7. Schulz von Thun, F. (2002): Kako međusobno razgovaramo (1-3), Zagreb:Erudita.
 8.  Ševkušić, S. (1995), Principi efikasne komunikacije u nastavi, Beograd:
 9. Nastava i vaspitanje 1-2/95, 152-162.