Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mikropedagogija


28
НОВ
2012

Obrazovni ciljevi

Cilj predmeta

Usvajanje znanja i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika na području mikropedagoških procesa potrebnih za uspešan operativno-praktični i istraživački rad u praksi. Upoznavanje sa mikropedagoškim procesima u odeljenju , koje nastavnik kreira, ostvaruje i usmerava u cilju stvaranja optimalne socio-emocionalne klime i kojima podstiče učenike na kooperaciju, uključivanje i aktivaciju u procesu ostvarivanja vaspitno – obrazovnih zadataka.

Razvijanje opštih i specifičnih kompetencija

Steći osnovna znanja o nastavnoj komunikaciji i ulozi nastavnika  kao agensa i modela komunikacijskog ponašanja učenika i osvestiti odnos komunikacijskog ponašanja nastavnika, oblika komunikacije između učenika i razvijanja komunikacijske kompetencije učenika; upoznati i vežbati metode i tehnike uspešne nastavne komunikacije.