Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Napredne telekomunikacije


31
ЈАН
2013

Cilj Predmeta


Da studenti u ovladaju teorijskim i praktičnim znanjem iz oblasti savremenih naprednih info-komunikacionih sistema

31
ЈАН
2013

Ishod predmeta


Osposobljavanje studenata za primenu teorijskih i praktičnih znanja u projektovanju, održavanju i realizaciji savremenih info-komunikacionih sistema.

31
ЈАН
2013

Nastavni sadržaj

 

Tehnologije fiksnog žičnog širokopojasnog pristupa. Digitalne pretplatničke linije. DSL tehnologije: ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL i VDSL2. Primena Ethernet standarda u širokopojasnom pristupu. Primena optoelektronskih tehnologija u širokopojasnom pristupu. Napredni optički komunikacioni sistemi zasnovani na multipleksiranju po talasnim dužinama WDM/ DWDМ i srodne tehnike

Kablovske distributivne mrežne arhitekture i sistemi. Standardi DOCSIS/EuroDOCSIS i PacketCable platforma, terminalna oprema, CMTS, pristup Internetu, govorni, audio i video servisi.

Mreže narednih generacija NGN (Next Generation Networks). Postojeća mrežna infrastruktura i migracija ka NGN. NGN definicije i arhitektura. NGN protokoli i servisi. Tehno-ekonomski aspekti NGN.

Fiksni i mobilni širokopojasni bežični sistemi. WiМАX IЕЕЕ 802.16a,d,е,m; WiFi IЕЕЕ 802.11а,b,g,n; UWB IЕЕЕ 802.15.3а; Bluetooth IЕЕЕ 802.15.1; Zig Bee IEEE 802.15.4. Mobilni komunikacioni sistemi GSМ (2G), GPRS (2.5G), EDGE (2.5G), UMTS (3G), HSPA (3.5G), LTE (4G).

Prenos govora preko IP protokola (VoIP) i povezani protokoli RTP, RTCP, RSVP, DiffServ. Multiprotokolarno komutiranje na bazi labela MPLS. Osnove Cloud Computinga. 

31
ЈАН
2013

Literatura

  1. V.O. Šej, Savremene telekomunikacione tehnologije i mreže , Kompjuter biblioteka, ISBN86-7310-313, Čačak

  2. M. Dukić, Principi telekomunikacija, Akademska misao, Beograd 2008, CIP katalogizacija 621.321

  3. A. Goldsmith, Wireless Communications, Stanford University, Cambridge University Press, 2005.

  4. E. Dahlman et al, 4G LTE/LTE Advanced for Mobile Broadband, Elsevier Ltd, ISBN 978-0-12-385489-6, London, 2011

  5. B. Odadžić, Tehnički uslovi za kablovske distribucione mreže, sisteme i sredstva, RATEL, Akademska misao, ISBN: 978-86-7466-381-3, Beograd, 2010.

31
ЈАН
2013

Nastavnici

 

Predavanja: Prof. Dr Borislav Odadžić
Vežbe: Doc. Dr Dalibor Dobrilović