Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Napredne telekomunikacije


28
АВГ
2017

Teme za seminarske radove i projekte

Svi teme seminarskih i praktičnih radova su osmišljene u okviru kreiranja senzorskih stanica i prenosa podataka za okruženja bežičnih senzorskih mreža (WSN -Wireless Sensor Networks) i Interneta stvari (IoT - Internet of Things) 

1. Serijska komunikacija 

(1) SPI (Serial Peripheral Interface) master-slave ili master-multiple_slaves,
(2) I2C (Inter-Integrated Circuit) master-slave ili master-multiple_slaves,
(3) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),
(4) RS232 / Modbus konekcija Arduino i PC ili neki drugi urađaj
(5) RS485 / Canbus konekcija 

Oprema: 2 ili više x Arduino UNO, prespojnici (male-to-male), breadboard, LCD (opciono) ili jedan Arduino UNO i veći broj I2C senzora

Napomena: umesto Arduina, može se koristiti i neka druga razvojna ploča (npr. Texas Instuments Launchpad

2. RFID stanica i Ethernet, WiFI, ili serijska komunikacija (USB, ZigBee ili Bluettoh)

Opis teme: konekcija ka računaru i aplikacija za logovanje RFID podataka, sa eventualnom podrškom za Cloud sistem.
Oprema:  Arduino UNO, dovoljan broj žica, RFID čitač (Libelium, Grove, low-cost) i veći broj Read-only i Read-write tagova.
Napomena: umesto Arduina, može se koristiti i neka druga razvojna ploča (Texas Instuments Launchpad ili sl.)

3. GPS uređaji i program za parsiranje NMEA fajlova 

Oprema:
(1) Arduino UNO + LCD + GPS modul, konekcija ka računaru USB, podaci se šalju na računar preko USB kabla ili preko neke bežične tehnologije;
(2) GPS USB dongle povezan na računar, parsiranje NMEA podataka se vrši na računaru.

4. Smart home aplikacije:

Oprema: Arduino UNO + temperaturni senzor + senzor vlažnosti vazduha + senzor osvetljenja + senzor prađine + senzor vibracija + senzor buke + gasni senzori +  current senzor + aplikacija na računaru za obradu i prikaz podataka. Povezivanje sa računarom preko USB ili bežične tehnologije, opcioni prikaz podataka na LCD-ekranu

5. Smart health aplikacija za praćenje rada mišića

Oprema: Arduino UNO + EMG senzor, bežična konekcija ka računaru, opcioni prikaz podataka na LCD ekranu

6. Bežična komunikacija između dve stanice ili stanica računar po modelu point-to-point ili point-to-multipoint.

Tehnologija:
(1) 433 MHz,
(2) Bluetooth,
(3) Bluetooth Low Energy,
(4) ZigBee,
(5) NRF25L01 i sl. 868MHz sub-1GHz …

7. Aplikacija za prijem podataka sa senzorskih stanica, skladištenje, analizu vizuelizaciju sa podrškom za slanje informacija na Cloud system – PubNub, ThingSpeak i sl.

Za eventualna pritanja obratiti se predmetnom profesoru na mail: ddobrilo@tfzr.rs