Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Napredne telekomunikacije


26
МАР
2020

Uputstvo za polaganje ispita - šk. godina 2019/2020


Studentske obaveze i bodovanje za ocenu
(U školskoj 2019/2020 godini)

Kolokvijum (max. 20 bodova)

Materijal i ispitna pitanja: Poglavlja 1, 3, 4, 6
Link: http://tfzr.rs/Predmet/napredne-telekomunikacije/materijali

Usmeni deo ispita (max. 30 bodova)

Materijal i ispitna pitanja: Poglavlja 7, 8, 10, 11, 14, 15
Link: http://tfzr.rs/Predmet/napredne-telekomunikacije/materijali

Praktična nastava (max. 30 bodova) i Seminarski (max. 10 bodova) - Ukupno (max. 40 bodova)

Polažu se zajedno kroz seminaski rad.

Teme za seminarske radove i linkovi ka literaturnim izvorima se mogu naći na sledećem linku:
Link: http://tfzr.rs/Predmet/napredne-telekomunikacije/teme-za-seminarski-rad---sk-godina-20192020

Posle odabira teme potrebno je prijaviti se predmetnom profeosoru na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs

Aktivnost (max. 10 bodova)