Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Neuronske mreže


Ishod obrazovanja

Studenti stiču znanja i veštine za rad u području teorije i primene veštačkih neuronskih mreža. Osposobljeni su da primene stečena znanja za jasno definisanje problema i načina njegovog rešavanja uz primenu postojećih softverskih alata. Poznavanje svrhe i mogućnosti obučavanja neuronskih mreža.