Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Neuronske mreže


Literatura

1. Vladimir Brtka, "Meko raučunarstvo", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2013.
2. Petar Hotomski, "Sistemi veštačke inteligencije", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2006.
3. Pero Subašić, "Fazi logika i neuronske mreže", Tehnička knjiga, Beograd, 1997.
4. Dubravka Ilić, "Kompresija slike primenom veštačkih neuronskih mreža", magistarski rad, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2003.
5. Velibor Ilić, "Neuronske mreže za prepoznavanje ćiriličnih slova", magistarski rad, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2002.
6. Zora Konjović, Đorđe Obradović, "Zbirka zadataka iz predmeta Računarska inteligencija", Univerzitet u Novom Sadu, FTN, 2003.
7. Alexander I. Galushkin, "Neural Network Theory", Springer Verlag, 2007.

 

 

Udžbenik možete preuzeti ovde.