Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Odnosi s javnošću


Odnosi s javnošću

Ispitna pitanja (postoje i na kraju knjige)

 1. Definisanje odnosa s javnošću
 2. Uloga i značaj odnosa s javnošću
 3. Realizacija odnosa s javnošću
 4. Stanje u oblasti odnosa s javnošću
 5. Profesionalne organizacije u oblasti odnosa s javnošću
 6. Odnosi s javnošću i marketing
 7. Odnosi s javnošću, promocija i propaganda
 8. Integrisano marketing komuniciranje
 9. Odnosi s javnošću i novinarstvo
 10. Vrste i izbor medija
 11. Odnosi s javnošću i mediji
 12. Saradnja s medijima
 13. Saopštenja za medije
 14. Konferencije za štampu
 15. Publicitet
 16. Publikacije
 17. Sponzorstvo
 18. Lobiranje
 19. Organizacija specijalnih događaja
 20. Korporativni imidž i korporativni identitet
 21. Interni odnosi s javnošću
 22. Odnosi s javnošću u kriznim situacijama
 23. Specifičnosti poslovanja na međunarodnom tržištu
 24. Uloga i značaj odnosa s javnošću na međunarodnom tržištu
 25. Aktivnosti odnosa s javnošću na međunarodnom tržištu
 26. Organizovanje odnosa s javnošću na međunarodnom tržištu
 27. Pojam i značaj planiranja odnosa s javnošću
 28. Proces planiranja odnosa s javnošću
 29. Komunikacioni modeli rada odnosa s javnošću
 30. Modeli organizovanja službe odnosa s javnošću
 31. PR služba ili PR agencija
 32. Pojam i značaj evaluacije odnosa s javnošću
 33. Ciljevi kao preduslov za evaluaciju odnosa s javnošću
 34. Nivoi merenja i evaluacije odnosa s javnošću
 35. Tehnike za evaluaciju odnosa s javnošću
 36. Principi za evaluaciju odnosa s javnošću
 37. Poslovna etika
 38. Etika u odnosima s javnošću
 39. Etičko ponašanje u odnosima s javnošću
 40. Etički kodeksi u odnosima s javnošću
 41. Društvena odgovornost organizacije
 42. Obrazovanje PR praktičara
 43. Osobine PR praktičara
 44. Profesionalizam, licence i akreditacija PR praktičara
 45. Karijera u odnosima s javnošću

 

Ispit se sastoji od 5 pitanja. Pitanja se postavljaju prema knjizi koja je navedena kao literatura.

Literatura

Nikolić, M. (2012). Odnosi s javnošću. Zrenjanin: Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”.