Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


29
ЈАН
2020

Rok za slanje seminarskih radova April 2020

Studenti koji žele da u Aprilskom ispitnom roku 01.04.2020. godine u 09:00h da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 25.03.2020. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor

09
ЈАН
2020

Rok za slanje seminarskih radova Jaunar 2020

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 29.01.2020. godine u 09:00h da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 22.01.2020. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor