Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


22
НОВ
2019

Termin prvog kolokvijuma

Prvi kolokvijum iz predmeta Operativni sistemi biće održan 25.11.2018. u terminima vezbi za studente treće godina smera Informacione tehnologije kao i za studente druge godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo.

Predmetni asistent.
Premčevski Velibor