Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


13
СЕП
2019

Usmeni deo ipita u OKTOBARSKOM ispitnom roku

Usmeni deo ispita zakazan je za utorak 17.09. u 09h.

 

Premčevski Velibor

06
СЕП
2019

Rok za slanje radova oktobarski rok

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku da izađu na ispit (termin I -11.09.2019. iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 08.09.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.
Krajnji rok za odbranu radova je 10.09.2019.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

29
АВГ
2019

Usmeni deo ispita SEPTEMBAR

Usmeni deo ispita održaće se u utorak 03.09.2019. u 08h.

Rok za slanje radova Septembarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Septembarskom ispitnom roku da izađu na ispit (termin I -28.08.2019. iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 23.08.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.
Krajnji rok za odbranu radova je 27.08.2019.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

26
ЈУН
2019

Usmeni deo ispita JULSKI ispitni rok

Usmeni deo ispita u julskom ispitnom roku održaće se u utorak 02.07. U 08h.

Rok za slanje seminarskih radova junski ispitni rok

Studenti koji žele da u Junskom ispitnom roku da izađu na ispit (termin I -12.06.2019. iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 07.06.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.
Krajnji rok za odbranu radova je 10.06.2019.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Rok za slanje seminarskih radova januarski ispitni rok

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 23.01.2019. godine u 09:00h da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 18.01.2019. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

10
ЈАН
2019

Termini popravnih kolokvijuma

Popravni kolokvijumi iz predmeta Operativni sistemi biće održani 14.01.2019 . i 17.01.2019. u terminima vezbi za studente treće godina smera Informacione tehnologije i 14.01.2019. u terminu vezbi za studente druge godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo.

Predmetni asistent.
Premčevski Velibor

Termin drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum iz predmeta Operativni sistemi biće održan 24.12.2018. i 27.12.2018. u terminima vezbi za studente treće godina smera Informacione tehnologije i 26.12.2018. 16:30 za studente druge godine smera Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo.

 


Predmetni asistent.
Premčevski Velibor