Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


Usmeni deo ispita - jun

Usmeni deo ispita održaće se 17.06. U 08:00

29
МАР
2021

Termin ispta APRILSKI ispitni rok

Ispit u aprilskom ispitnom roku biće održan 30.03.2021. kao što piše na prijavi ispita (postoji neslaganje u terminima u aplikaciji za prijavu ispita i excel dokumentu sa terminima ispita)

06
ФЕБ
2021

Usmeni deo ispita januarski rok

Nedelja 07.02.2021. U 10:00

25
ЈАН
2021

Rok za slanje seminarskih radova 2020

Studenti koji žele da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije 7 (januarski rok - do 27.01.2021.) dana pre termina ispita, da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor